Sağlık araştırmalarını desteklemek, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırmak ve bilgi keşif sahasını ilerletmek için araştırma altyapı hizmetleri

Aşağıdaki konularda araştırma altyapı hizmetleri başvuruları alınacaktır.

 • Sorun Odaklı Konular
 • Sağlık
  • Bulaşıcı Hastalıklar
  • Kanser
  • EBRAINS
 • Gıda ve Tarım
  • Sürdürülebilir Tarım
 • Çevre
  • İklim değişikliği Riskleri
 • Madde Analizi
  • Sürdürülebilir Malzemeler
 • Sosyo Ekonomi
  • Sosyo-ekonomik krizden çıkış
 • Veri ve Dijital
  • Görüntüleme Verilerinin kullanımı
 • Merak Odaklı Konular
  • Çevre/Jeosfer
   • Jeotehlikeler
   • Jeo-kaynaklar
  • Çevre/Biyosfer
   • Karasal biyo-çeşitlilik
   • Karasal Ekosistemler
  • Parçacık Fiziği ve Nükleer Fizik

Bütçe: 160 Milyon Avro