ERA Chairs çağrısı, Widening ülkelerine bilimsel anlamda mükemmel bir araştırmacı ve takımını getirmek ve bu araştırmacının ilgili merkezdeki bilimsel faaliyetlere ve araştırma projeleri geliştirme kapasitesine katkı sağlamasını amaçlamaktadır. Çağrının ana hedefi beyin göçünü tersine çevirmek, bu kapsamda kurumsal değişiklikler gerçekleştirmek ve mükemmeliyet noktaları oluşturmaktır. Proje kapsamında ERA-Chair liderliğinde mükemmeliyete dayalı ve kalıcı araştırma ekipleri kurmak, görünürlük sağlamak, ERA ile entegrasyon amaçlanmalıdır.

ERA Chair seçili bir bilimsel alanda önde gelen bir araştırmacı veya yenilikçi (innovator) olmalı ve başvuru anında belirlenmiş olmalıdır. 

ERA Chair araştırmacısının 5 yıl boyunca bahsekonu kurumda köklü değiiklikler yapması, yapısal değişiklikler kurgulaması ve kurumun yenilik vizyonunu değiştirmesi için ayrılan bütçe 1.5-2.5 Milyon Avro'dur.

2023 yılı bütçesi: 97 Milyon Avro

Toplam 45 projenin fonlanması beklenmektedir.

ERA Chairs (HORIZON-WIDERA-2023-TALENTS-01-01) çağrısı 28 Eylül 2023 tarihinde açılacaktır. Son başvuru tarihi 7 Mart 2024'tür.  

Çağrı sayfası

2023-2024 Çalışma Programına buradan ulaşabilirsiniz. ,

Bir önceki çağrıda fonlanan projelerin listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Avrupa Komisyonu tarafından ERA Chairs özelinde gerçekleştirilen sunumların kaydına buradan 2:11:08'den itibaren ulaşabilirsiniz. Sunum yansılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuruların değerlendirme süreçleri ile ilgili olarak gerçekleştirilen sunumların kaydına buradan 3:03:37'den itibaren ulaşabilirsiniz.

Koordinatör olarak başvuru yapıyorsanız TÜBİTAK Koordinatörlüğü Destekleme Programı'ndan destek alabilirsiniz. Destek ile ilgili bilgi için buraya tıklayabilirsiniz. 

"Turkey in Horizon 2020 Phase II" ptojesi kapsamında düzenlenen ERA Chairs Genel Bilgilendirme Webinar'ının kaydına ve sunumlara buradan ulaşabilirsiniz. 

Projenizi hazırlarken NCP_WIDERA.NET projesi kapsamında yayımlanan "Proposal pre-screening guide"dan yararlanabilirsiniz.