Excellence Hubs çağrısının genel amacı bölgesel yenilik ekosistemleri geliştirmektir. Bu kapsamda çağrıya başvuru yapabilmek için en az 2 "widening" ülkesinden 2 Ar-Ge ekosistemi gereklidir. Bu ekosistemlerin her birinin dörtlü sarmal yapılarının olması gerekmektedir. Dörtlü sarmal yapı aşağıdaki bileşenleri içermelidir:

  • akademik kurumlar (üniversiteler ve / veya üniversite dışı araştırma merkezleri veya laboratuvarlar)
  • ticari kuruluşlar 
  • kamu kurumları
  • toplumsal aktörler (sivil toplum kuruluşları, dernekler, vatandaşlar, son kullanıcılar, medya)

Projede olması beklenen bileşenler aşağıda sıralanmıştır:

  • Ortak Ar-Ge stratejisi
  • Ar-Ge projesi – ortak stratejiyle bağlantılı 
  • Ortak stratejinin uygulanması için eylem ve yatırım planları 
  • Pilotlar ve göstericiler için kavramsal tasarım ve ön planlama (varsa)
  • Diğer (bilgi ve teknoloji transferi, görünürlük, karşılıklı öğrenme ve özellikle araştırma ve yenilik yönetimi ve girişimciliğin yanı sıra vatandaş katılımı için beceri geliştirme)
  • İsteğe bağlı: Kırsal alanlarda, Batı Balkanlar'da veya Ukrayna’da kurulan, gelişmekte olan bölgesel inovasyon ekosisteminin mentörluğu. (+1 Milyon Avro)

Proje başına destek miktarı 4 yıl için 2-5 milyon Avro olarak belirlenmiştir. 

Toplam 12 projenin desteklenmesi beklenmektedir.

2023 yılı bütçesi: 60 Milyon Avro

2023-2024 Çalışma Programı'nda yer alan Excellence Hubs çağrısı (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-07-01) 28 Eylül 2023 tarihinde açılacak ve 7 Mart 2024 tarihinde kapanacaktır.  

Çağrı sayfası

2023-2024 Çalışma Programına buradan ulaşabilirsiniz. 

Avrupa Komisyonu tarafından Excellence Hubs özelinde gerçekleştirilen sunumların kaydına buradan 2:25:50'den itibaren ulaşabilirsiniz. Sunum yansılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuruların değerlendirme süreçleri ile ilgili olarak gerçekleştirilen sunumların kaydına buradan 3:03:37'den itibaren ulaşabilirsiniz.

Koordinatör olarak başvuru yapıyorsanız TÜBİTAK Koordinatörlüğü Destekleme Programı'ndan destek alabilirsiniz. Destek ile ilgili bilgi için buraya tıklayabilirsiniz. 

"Turkey in Horizon 2020 Phase II" projesi kapsamında düzenlenen Excellence Hubs Genel Bilgilendirme Webinar'ının kaydına ve sunumlara ile ilgili sunumlara buradan ulaşabilirsiniz.

Projenizi hazırlarken NCP_WIDERA.NET projesi kapsamında yayımlanan "Proposal pre-screening guide"dan yararlanabilirsiniz.