2021-2027 yılları arasında yürütülecek Avrupa Birliği Ufuk Avrupa Çerçeve Programı projelerinde paydaş (beneficiary) olarak doğrudan yer alan ve gerçek masrafların geri ödemesi (actual cost reimbursement) modeliyle desteklenen projelere taraf tüzel kişiliklerin aşağıdaki kategorilerdeki doğrudan masrafları (direct costs) ve bu masraflar üzerinden hesaplanacak %25 sabit oranlı dolaylı masraflar toplamı %100’e varan oranda Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

Destek kapsamındaki masraf kategorileri Tablo 1’de sunulmaktadır.

Tablo-1

Tablo-1

 

Birim (unit) ve götürü (lum-sum) masrafların geri ödenmesi modelleriyle desteklenecek projeler özelinde istisnai mali kural ve uygulamalar mevcut olup daha detaylı bilgi için linkteki belgenin Madde 6.1 incelenebilir.

Paydaşların masraflarının hangi oranda fonlanacağı başvuru yaptıkları programı alt alanı altında yayımlanan çalışma programlarında belirlenmektedir. Çalışma programlarındaki her konu başlığı belirlenmiş bir fonlama modeli (funding scheme) üzerinden desteklenmekte olup farklı fonlama modellerinin destek oranları aşağıdaki Tablo 2’de aktarılmaktadır.

Tablo-2

Tablo-2