Genel Bilgi

Avrupa Hava Trafik Yönetiminin (Air Traffic Management- ATM) modernizasyonunda yeni bir sayfa açan “SESAR3 Ortak Girişimi”nin (SESAR 3 JU) resmi lansmanı 14 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşmiştir. Avrupa Birliği, Eurocontrol ve dronlar da dahil olmak üzere tüm havacılık değer zincirini kapsayan 50'den fazla kuruluşu bir araya getiren yeni Avrupa ortaklığı, araştırma ve inovasyon yoluyla kapsayıcı bir sistemin sunulmasını hızlandırmak ve esnek ve sürdürülebilir bir dijital havacılık yönetimi sağlamak için 2030’a kadar 1,6 milyar Avro'dan fazla yatırım yapacaktır. “SESAR 2” isimli selefinin başarılarını temel alan “SESAR 3” Ortaklığı, Avrupa'nın havacılık altyapısını dijital çağa uygun hale getirmek için iddialı bir program yürütürken, sektörün sıfır net karbon emisyonu hedeflerine katkıda bulunmak için hızlı kazanımlar sunacaktır.

 

Avrupa'nın multidisipliner, kapsamlı ve geniş uzmanlık havuzundan yararlanan SESAR 3 JU, hava taksilerinden, ticari uçaklara, askeri uçaklara, teslimat uçaklarına hava trafiğini oluşturan dokuz ana araştırma ve yenilik (R&I) alanında yenilikçi çözümler geliştirecektir . Ar-Ge faaliyetleri portföyü, en umut verici ve rekabetçi çözümlerin pazara alımını hızlandırmak için keşif, endüstriyel araştırma, büyük ölçekli demonstrasyonlar ve hızlı bir inovasyon mekanizmasından oluşan bir hatta yapılandırılacaktır.

 

Hava Trafik Yönetimi Araştırmaları Ortaklığı Ortak Girişimi (SESAR 3 JU), Dijital Avrupa Gökyüzü araştırma ve yenilik programı çerçevesinde yenilikçi çözümlerin hızlı bir şekilde izlenmesine yönelik keşfedici araştırmalara, endüstriyel projelere ve faaliyetlere yönelik iki çağrı yayımlamıştır (Nisan 2022). Kuruluşundan bu yana SESAR 3 JU tarafından yayımlanan bahsi geçen ilk çağrılar ile Avrupa hava trafik yönetimini daha akıllı ve daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan çok çeşitli konuları kapsanmaktadır. İlgili projeler için  AB'nin Ufuk Avrupa (Horizon Europe) araştırma ve yenilik programı bütçesinden için toplam 194,75 milyon Avro ayrılmıştır.

 

Hava Trafik Yönetimi Araştırmaları Ortaklığı ile ilgili detaylı bilgi için https://www.sesarju.eu/ sitesi incelenebilir.

 

 

Bütçe: 2030'a kadar 1.6 Milyar Avro AB Katkısı

 

 

SESAR3 Ortaklığı 2022 Yılı Çağrıları

Çağrıların Açılışı: 7 Nisan 2022

Çağrıların Kapanışı: 13 Ekim 2022

Bilgi Günü: 22 Nisan 2022

Detaylı bilgi: https://ufukavrupa.org.tr/tr/haberler/sesar-3-avrupa-dijital-gokyuzu-ilk-cagrilari-yayimlanmistir-ve-bilgi-gunu-duzenlenecektir