Genel Bilgi

Ufuk2020 Programı’ndaki çevre dostu araçlar (EGVIA) yapısının devamı niteliğinde olan 2Zero Ortaklığı'nın çağrıları kapsamında bataryalı elektrikli araçlar, hidrojen yakıt pilli elektrikli araçlar, bataryalı elektrikli araçların enerji sistemlerine ve şarj altyapısına entegrasyonu, elektromobilite faaliyetlerinin yük ve yolcu kara taşımacılığında yaygınlaştırılması, sürdürülebilir ve yenilikçi karayolu ulaşımına yönelik döngüsel ekonomi ilkelerinin uygulanacağı projeler desteklenmektedir.

“Sıfır emisyonlu karayolu taşımacılığı (2Zero)” Ortak Programlama Ortaklığın konularını içerir ve aşağıdakilere odaklanır:

•Yol tabanlı mobilite için kullanıcı merkezli çözümler (teknolojiler ve hizmetler)

•Artan kullanıcı kabulü, iyileştirilmiş hava kalitesi.

•Şarj altyapı konseptlerini ve araç-şebeke etkileşimlerini içeren  teknolojiler

•Sıfır egzoz emisyonlu araçların entegrasyonu için yenilikçi kullanım durumları ve yük ve yolcuların kara yolu mobilitesi için altyapı konseptleri

•Yaşam döngüsü analiz araçları ve becerileri sayesinde kara yolu taşıtları ve mobilite hizmetlerinde  yenilikçi  kavramların etkili tasarımı, değerlendirilmesi ve uygulanması

Diğer Bilgiler

https://www.2zeroemission.eu/