Genel Bilgi

Avrupa Komisyonu'nun Ufuk Avrupa (Horizon Europe) çatısı altında iklim-nötr havacılık konularında çalışacak bir kurumsallaşmış bir ortaklığı olan, Avrupa Temiz Havacılık Ortaklığı (The Clean Aviation Joint Undertaking) 30 Kasım 2021'de yürürlüğe girmiştir.

Clean Sky Ortaklığının devamı niteliğindeki Clean Aviation Partnership (Temiz Havacılık Ortaklığı) Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk Avrupa Çerçeve Programı kapsamında başlatılan bir kamu-özel sektör ortaklığıdır. Avrupa Komisyonu ile Avrupa havacılık sektöründen temsilcilere sahip olan ve 2021'den 2031'e kadar faaliyetlerine devam edecek olan ortaklığın toplam bütçesi 4,1 milyar Avroyu aşacak ve bunun 1,7 milyar Avrosu Avrupa Birliği tarafından finanse edilecektir.

Temiz Havacılık Ortaklığı 2050 yılına kadar iklim nötrlüğünü sağlayacak yeni hava araçları teknolojileri geliştirmeyi amaçlar. Ortaklık, 2035 yılına kadar %30 ila %50 daha düşük emisyonlu yeni uçakların geliştirilmesini ve 2050 yılına kadar dünya sivil havacılık filosunun %75'inin değiştirilmesini hedeflemektedir. Geliştirilen hava araçları, sürdürülebilir yakıtların kullanımıyla birleştirildiğinde ve enerji kaynağı olarak hidrojen kullanıldığında %90'a varan CO2 azaltımı veya sıfır CO2 emisyonu sağlayacaktır.

Temiz Havacılık Ortaklığı, Avrupa Yeşil Mutabakatı’na (Green Deal) ve AB'nin Sanayi Stratejisine katkıda bulunan sürdürülebilir bir havacılık sektörü için dünyanın en iddialı araştırma ve yenilik ajandası ile Avrupa'nın 2050 yılına kadar iklim tarafsızlığına ulaşan ilk kıta olması yolunda bir basamak olacaktır.

Temiz Havacılık Ortaklığı üç ana bileşenden oluşacaktır:

1.       Hibrit elektrik ve tam elektrik konseptleri,

2.       Ultra verimli uçak mimarileri ve

3.       Hidrojenle çalışan uçakları mümkün kılan yıkıcı teknolojiler

 

Ortaklık, endüstri, akademi, araştırma merkezleri ve KOBİ'lerden en iyi fikirleri ve yetenekleri bir araya getirerek; mobilite hedeflerini destekleyerek ve sürdürülebilir ekonomik değer yaratarak, canlı ve rekabetçi bir araştırma ortamı sağlama hedefindedir.

Ortaklığın Stratejik Araştırma ve Yenilik Gündemi (SRIA): https://clean-aviation.eu/clean-aviation/strategic-rationale-for-clean-aviation/strategic-research-and-innovation-agenda-sria

Ortaklık yapısı ve alt bileşenleri hakkında bilgi: https://clean-aviation.eu/clean-aviation/programme-overview-and-structure

Katılım koşulları: https://clean-aviation.eu/clean-aviation/participation/how-to-get-involved

 

Ortaklık Çağrılara çıktığında ortaklık websitesinde duyurulmakta ve yine ufukavrupa.org.tr  sayfamızda haber bültenlerinde yer almaktadır.

Detaylı bilgi için ortaklık websayfasını ziyaret edebilirsiniz: https://clean-aviation.eu/

Bütçe: 1,7 Milyar Avro AB Katkısı

 

Ortaklık 2022 Çağrıları

•Çağrı Açılışı: 23 Mart 2022
•Çağrı Kapanışı 23 Haziran 2022

“Avrupa Temiz Havacılık Ortaklığı (Clean Aviation Partnership) İlk Çağrıları” yayımlanmıştır ve çağrıların içeriklerine link üzerinden ulaşılabilir.

Çağrı koşulları, seçilebilme kriterleri, proje taslak dökümanı, konsorsiyum anlaşması taslakları vb çağrı dökümanlarının tümü ve detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.