Genel Bilgi

 Kooperatif, Bağlantılı ve Otonom Mobililite üzerine çalışan bir Avrupa ortaklık yapısıdır. Endüstri (otomotiv üreticileri, tedarikçiler, akıllı ulaşım sistemleri ve telekom şirketleri), araştırma (üniversite, araştırma enstitüleri, Ar-Ge sağlayıcları), hizmet sektörü ( toplu taşıma operatörleri, mobilite, lojistik ve taşıma, sigorta, yapım-bakım şirketleri vb.), kamu (ulusal karayolu otoriteleri), birlikler gibi bağlı, müşterek ve otonom mobilite ile ilgili farklı disiplinlerden  ve sektörlerden paydaşlar yapıya üye olabilecektir.

 

OrtakProgramlı'Kooperatif Bağlantılıve OtonomMobilite Ortaklığı' (CCAM)  (Cooperative,Connected,  and Automated Mobility)  aşağıdakilere odaklanan konuları içerir:

Doğrulanmışgüvenlik, CCAM teknolojilerininvesistemleriningeliştirilmişsağlamlığıveesnekliği

Yolkullanıcıları, CCAM vegelenekselaraçlar, altyapıvehizmetlerarasındakietkileşim

Kesintisiz, uygunfiyatlıvekullanıcıodaklı CCAM tabanlımobiliteveürünler

Avrupa'daAr-Ge vebüyükölçekli test faaliyetlerinindahaiyikoordinasyonu

Odak noktası kara yolu taşımacılığıdır, ancak diğer modlarla ilgili arayüzler (örneğin transferler ve toplu taşıma veya demiryolu yük taşımacılığı ile entegrasyon) dikkate alınacaktır.

 

Önemli Dökümanlar: