Finansal Konular  Fonlama ve İhale Portalı  Yasal Konular

Bu bölümde Ufuk Avrupa Programı'nda proje başvuru ve yürütme aşamalarında tüm paydaşları bağlayan yasal, idarî ve malî kural, süreç ve sistemlere ilişkin detaylı bilgiler yer almaktadır. Tüm bilgiler Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan kılavuz, web sayfası vb. mahiyetteki belge ve platformlarda tanımlanan bilgilerin Türkçe bir özeti niteliğinde olup en doğru ve en kapsamlı bilgi için her zaman Avrupa Komisyonu'nun konuyla ilgili İngilizce kılavuz ve belgelerinin incelenmesi önerilmektedir.

Yine bu bölümde 3 ana başlıkta bilgi sağlanmaktadır: Finansal Konular, Fonlama ve İhale Portalı ve Yasal Konular. Bu üç ana başlıkta aktarılan bilgilerin alt başlıkları aşağıdaki şekildedir:

Bilgi edinmek istediğiniz bölüme tıklayıp yukarıdaki alt başlıklarda Türkçe bilgiye erişebilir, sorularınız ve daha detaylı bilgi talepleriniz için her zaman bizimle irtibat kurabilirsiniz.

1) Finansal Konular

        a) Genel Bilgiler

        b) Proje Hazırlık Aşaması

        c) Proje Yürütme Aşaması

        ç) Faydalı Linkler

2) Fonlama ve İhale Portalı

        a) Genel Bilgiler

        b) Rol ve Yetki Sistemi

        c) Bireysel Kayıt ve PIC Numarası Alınması

        ç) PIC Numarası Onay ve LEAR Atanması

        e) Resmî Belgeler Elektronik İmza

        f) PIC Numarası Bilgi Güncelleme

        g) Faydalı Linkler

3) Yasal Konular

       a) Genel Bilgiler

       b) Proje Sözleşmeleri

       c) Fikrî Mülkiyet Hakları

       ç) Faydalı Linkler