Bu destek ERC tarafından daha önce desteklenen baş araştırmacıların ERC fonlarına ek olarak verilen ve projelerin ticari/sosyo-ekonomik potansiyelini doğrulayacak, fikirlerinin ticarileşmesine katkıda bulunacak ilave çalışmalar için verilir.

Projelerin süresi maksimum 18 ay olup, proje başına öngörülen bütçe 150 Bin Avro'dur (lump-sum).

ERC-20223-PoC çağrısı 20 Ekim 2022 tarihinde açılmıştır ve 24 Ocak 2023, 20 Nisan 2023 ve 14 Eylül 2022 olmak üzere üç farklı kapanış tarihi (cut-off) bulunmaktadır. Aynı çağrı kodu için sadece bir başvuru yapılabilir. 

Bu çağrıya 1 Ocak 2023 itibariyle yürürlükte olan veya 1 Ocak 2023'ten en az 12 ay önce sona eren  bir ERC projesi yürüten (StG, CoG, AdG veya SyG) baş araştırmacılar başvurabilir. 

TÜBİTAK tarafından geliştirilen ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programına başvuru yaparak proje yazma ve sunma eğitimi ve proje ön değerlendirme desteği alabilirsiniz. Destek ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. TÜBİTAK ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı’na başvurmak isteyen araştırmacılar için son başvuru tarihi 31 Temmuz 2023’tür.

Destek almak için ERC Ulusal İrtibat Noktaları olarak ncperc@tubitak.gov.tr adresinden bizlerle irtibata geçebilirsiniz. 

 

2023 Bütçesi: 30 Milyon Avro (tahmini 200 proje)

 

Resmi Çağrı sayfası

 

Önemli dokümanlar

ERC Work Programme 2023 

Information for Applicants to the Proof of Concept 2023 Call 

Application form (HE ERC PoC 2023)  (rtf. formatı çağrı açıldığında başvuru sisteminden indirilebilir)

ERC Guide for Peer Reviewers (PoC)

ERC Rules of Submission

Multi & Mono Model Grant Agreement for Lump Sum Grants

 

ERC Panelistlerinin Listeleri

2011-2022 PoC Panel Üyelerinin Listesi (Toplu)

 

Ek dokümanlar

EU Financial Regulation 2018/1046

Rules for Legal Entity Validation, LEAR Appointment and Financial Capacity Assessment

Funding & Tenders Portal Online Manual

Funding & Tenders Portal Terms and Conditions

Funding & Tenders Portal Privacy Statement

Association agreements to Horizon Europe