Synergy Grant ile en az iki en fazla dört araştırmacının bir araya gelerek ve tamamlayıcı vasıflarını, bilgilerini ve kaynaklarını kullanarak iddialı bilimsel sorunlara çözüm bulabilmeleri amaçlanır. Bu anlamda Synergy Grant çağrısının ana hedefi, bilginin sınırlarını genişletmek, farklı disiplinler arasındaki arayüzde yeni metotlar ve teknikler kullanılmasını teşvik etmektir. Böylece yapılacak dönüştürücü (transformative) araştırmaların sadece Avrupa’da değil bütün bilim dünyasında bir mihenk taşı olması beklenmektedir.

Synergy Grant’e başvuru yapan araştırmacıların tamamlayıcı vasıflarını, aralarındaki sinerjiyi ve bir araştırmacının tek başına başaramayacağı fakat beraber başarılabilecek çığır açıcı buluşlarını ayrıntılı bir şekilde açıklamaları beklenmektedir. Başvuru yapan araştırmacıların özel bir seçilme niteliği bulunmamakla birlikte ilgili çağrıların sadece müstesna başvuruları kabul edildiği, oldukça rekabetçi çağrılardır.

Synergy Grant projelerinin değerlendirmeleri diğer ERC çağrılarından farklı şekilde yapılmaktadır. Öncelikle, SyG başvurusu yapan araştırmacılardan StG, CoG, AdG çağrılarından farklı olarak, panel seçimi yerine “keyword” seçimi yapılması istenmektedir. Ayrıca StG, CoG, AdG çağrılarının değerlendirilmesi iki aşamalı iken SyG çağrısında üç aşamalı bir değerlendirme olması planlanmaktadır. İlk aşamada B1 formu incelenirken 2. ve 3. aşamalarda proje önerisinin tamamı değerlendirilecek ve 3. aşamada ise baş araştırmacılarla mülakat gerçekleştirilecektir.

Projelerin süresi maksimum 6 yıl olup, proje başına öngörülen bütçe 10 Milyon Avro’ya kadar çıkmaktadır. Bazı özel durumlarda (Avrupa Araştırma Alanı dışından Avrupa’ya/Türkiye’ye gelmek, büyük ekipman alımı, büyük araştırma altyapılarına erişim) bu miktar 14 Milyon Avro’ya kadar çıkabilir.

Synergy Grant çağrılarında AB üyesi veya Asosiye ülke olmayan ülkelerde araştırmalarını sürdüren bir Baş Araştırmacı da Synergy Grant çağrısına başvuru yapabilmektedir.

ERC-2023-SyG çağrısı 13 Temmuz 2022 tarihinde açılmıştır ve 8 Kasım 2022 tarihinde Brüksel Saatiyle 17:00'da kapanmıştır. 

Çağrı ile ilgili sorularınız için ERC Ulusal İrtibat Noktaları olarak ncperc@tubitak.gov.tr adresinden bizlerle irtibata geçebilirsiniz.

 

Çağrı sayfası (Çağrı 8 Kasım 2022 tarihinde kapanmıştır.)

 

Önemli dokümanlar

ERC Work Programme 2023  

SyG 2023 - Information for Applicants

SyG 2023 - Application Forms 

SyG 2023 - Guide for Peer reviewers

ERC Rules of Submission and evaluation under Horizon Europe

MGA used for ERC actions under Horizon Europe (HE General MGA) 

 

ERC Panelistlerinin Listeleri

2023 SyG Panel Başkanlarının Listesi (henüz yayınlanmadı)

2022 SyG Panel Başkanlarının Listesi

2018-2020 SyG Panel Üyelerinin ve Başkanlarının Listesi (Toplu)

 

Ek dokümanlar

 

EU Financial Regulation 2018/1046

Rules for Legal Entity Validation, LEAR Appointment and Financial Capacity Assessment

Funding & Tenders Portal Online Manual

Funding & Tenders Portal Terms and Conditions

Funding & Tenders Portal Privacy Statement

Association agreements to Horizon Europe