Hedef 1 altında uygulanacak faaliyetler, yer sistemi hakkındaki bilgileri ve değişikliklerini farklı doğal ve sosyo-ekonomik etmenler altında tahmin etme ve projelendirme becerisini geliştirerek, daha iyi bir anlayış da dahil olmak üzere iklim-nötr ve dirençli bir topluma ve ekonomiye geçişi sağlayacaktır. Toplumun tepkisinin ve davranışsal değişikliklerin belirlenmesi ve iklim değişikliğinin etkilerinin daha iyi tahmin edilmesine ve iklim değişikliğinin hafifletilmesi ve adaptasyonu ve ilgili sosyal dönüşüm için çözümlerin ve yolların tasarlanması ve değerlendirilmesine olanak tanıyacaktır.

158 Milyon Avro olan İklim Bilimi ve İklim Nötrlüğe Geçiş 2022 Çağrı şu an kapalıdır. 2023 çağrısının 2022 yılının son çeyreğinde Avrupa Komisyonu tarafından açılması beklenmektedir.