Hedef 5, farklı ulaştırma modlarının iklime etkisinin ve çevresel ayak izinin azaltılmasının yanı sıra rekabet gücünü iyileştiren faaliyetlere yöneliktir.

Ulaşım sektörü, CO2 emisyonlarının % 23'ünden sorumludur ve enerji talebinin % 92'si için fosil yakıtlarına bağımlı kalmaya devam etmektedir. Geçtiğimiz on yıllar boyunca önemli teknolojik ilerleme kaydedilmiş olsa da, ulaşım talebinde beklenen artış nedeniyle tahmini sera gazı emisyonları, Paris Anlaşması'nın hedefleriyle uyumlu değildir. AB'nin 2050'ye kadar net sıfır sera gazı emisyonlarına yönelik politika hedeflerine ulaşması ve hava kirleticilerinin önemli ölçüde azaltılması için tüm ulaşım türlerinde, toplumsal ihtiyaçlar ve tercihler doğrultusunda yoğunlaştırılmış araştırma ve yenilik faaliyetlerine ihtiyaç vardır.

Beklenen etki; AB ulaştırma sektörünün küresel rekabet gücünü artırırken tüm ulaşım modlarında temiz çözümler yoluyla iklime nötr ve çevre dostu mobiliteye doğru, aşağıdaki hedefler yoluyla katkıda bulunmaktır:

  • Avrupa'nın karayolu taşımacılığına ilişkin inovasyon, üretim ve hizmetlerde dünya lideri olmaya devam etmesini sağladığından emin olunarak; karayolu taşımacılığını birinci sınıf bir Avrupa araştırma ve inovasyon ve endüstriyel sistemi aracılığıyla sıfır emisyonlu mobiliteye dönüştürmek 
  • Avrupa havacılık endüstrisinin küresel liderlik konumunu sürdürerek, tüm havacılık etkilerinin ve emisyonlarının (CO2 ve CO2 dışı, üretim ve kullanım ömrü sonu, gürültü dahil) azaltılmasını hızlandırmak, sera gazı emisyonlarının derinlemesine azaltılması için uçak teknolojileri geliştirmek 
  • Denizcilik sektöründe iklime nötr ve temiz çözümlerin geliştirilmesini hızlandırarak ve dağıtımını hazırlayarak, denizyolu ulaşımının çevresel etkisini azaltıp (biyolojik çeşitlilik, gürültü, kirlilik ve atık yönetimi), sistem verimliliğini iyileştirip, dijital ve AB uydu seyrüsefer çözümlerinden yararlanarak Avrupa denizyolu taşımacılığı sektörünün rekabet gücüne katkıda bulunmak
  • Bilimsel bilgileri artırma yoluyla emisyonları ve etkilerini azaltmak için daha etkili yollar geliştirmek

17 başlık 258 Milyon € (2021 toplam bütçe)