Hedef 6, yük ve yolcu taşımacılığı için güvenli ve akıllı mobilite hizmetlerini ele alan faaliyetleri içerir.

Avrupa'nın, arza dayalı taşımacılığın yük ve yolcular için; güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilirlik için talebe dayalı, akıllı mobilite hizmetlerine dönüşümünü sağlayacak şekilde yönetmesi gerekmektedir. 

Araştırma ve yenilik faaliyetleri sayesinde, insan hatasından kaynaklanan kazalarının, trafik sıkışıklığının, araçların enerji tüketiminin ve emisyonlarının azaltılarak, yük taşımacılığı operasyonlarının verimliliği ve üretkenliği arttırılarak çevresel, ekonomik ve sosyal faydalar sağlanacaktır. Bu dönüşümde başarılı olmak için, Avrupa'nın eski ulaşım altyapısının daha temiz ve daha akıllı operasyonlara olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Avrupa'nın ayrıca; kesintileri önleyip, hafifleterek ve bunlardan kurtulmak için taşıma sistemlerinde dayanıklılık oluşturulması, vatandaşlar için yüksek düzeyde bir ulaşım emniyeti sağlaması gerekmektedir.

 Araştırma ve yenilik, güvenliğe etki eden üç bileşende de gerçekleşecektir: teknolojiler, kurallar ve insan faktörleri.

Beklenen etki; dijital teknolojiler ve gelişmiş uydu seyrüsefer hizmetleri dahil olmak üzere kullanıcı merkezli teknolojiler ve hizmetler sayesinde yük ve yolcular için güvenli, sorunsuz, akıllı, kapsayıcı, esnek ve sürdürülebilir mobilite sistemlerinin geliştirilmesine aşağıdaki hedefler doğrultusunda katkıda bulunmaktır:

  • Yük ve yolcu taşımacılığı için yenilikçi, bağlantılı, kooperatif ve otonom mobilite (CCAM) teknolojilerinin ve sistemlerinin uygulanmasını hızlandırmak
  • Sürdürülebilir, akıllı uzun mesafeli ve kentsel yük taşımacılığı ve akıllı araçlara yönelik geliştirilmiş fiziksel ve dijital altyapılar vasıtasıyla çok modlu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi 
  • 2050 yılına kadar, AB’nin uzun vadede karayolu taşımacılığında hedefi olan sıfır ölüm ve ciddi yaralanmaya (Hedef Sıfır) doğru ulaşım kazalarının, ölümlerin sayısının büyük ölçüde azaltılması ve ulaşım sistemlerinin dayanıklılığının artırılması

13 başlık 167 Milyon € (2021 toplam bütçesi)

Connected and Automated Mobility (CCAM)