Hedef 2;  iklim, enerji ve mobilite uygulamaları için temel çözümler sağlayabilecek ve doğası gereği kesişen tematik alanları kapsar. 5. Küme hedeflerine uygun olarak, bu tür alanlar Bataryalar, Hidrojen, Topluluklar Ve Şehirler, Erken Aşama Çığır Açan Teknolojiler Ve Vatandaş Katılımıdır. Bu alanlar zorlukları, paydaş toplulukları ve beklenen etkiler açısından çok farklı olsalar da kesişen bir doğaya sahiptirler ve bu nedenle bu Hedef altında gruplandırılırlar.

Beklenen etki; enerji ve ulaşım sektörlerinin yenilikçi, kesişen çözümlerle kolaylaştırılan iklim nötrlüğüne temiz ve sürdürülebilir geçişine aşağıdaki hedefler doğrultusunda katkıda bulunmaktır:

  • Bataryalar üzerinde birinci sınıf bir Avrupa araştırma ve yenilik eko-sistemini besleyerek sürdürülebilir bir değer zinciri oluşturmak. Rekabetçi, döngüsel ve sürdürülebilir bir Avrupa batarya üretim değer zincirinin oluşturulmasına paralel olarak kullanıcı açısından tercih edilirliği (özellikle güvenlik, maliyet, kullanıcı kolaylığı, hızlı şarj ve çevresel ayak izi açısından) artırmak için teknolojik performansın iyileştirilmesini içerir.
  • Avrupa şehirlerinin ve topluluklarının enerji, kaynak kullanımı ve hareketlilik modellerinin; ve şehirlerin ve toplulukların genel sürdürülebilirliğinin verimliliğini artırarak iklimden bağımsızlıklarını sağlamak ve işletmeler ile vatandaşlar için çekiciliğini arttırmak.  Bu etki aynı zamanda iyileştirilmiş hava ve su kalitesini, enerji tedarikinin esnekliğini, akıllı mobilite hizmetleri ve lojistiği, şehirlerin yaşanabilirliği ve erişilebilirliğini; halk sağlığı, konforlu, uygun fiyatlı sıfır emisyonlu konutların yanı sıra ilgili Avrupa teknolojilerinin ve bilgilerinin kullanımını da içerir.
  • Planlamadan karar alma ve uygulamaya kadar vatandaşları geçiş sürecine daha etkin bir şekilde dahil ederek ve karar aşamalarında yer almalarını sağlayarak, AB'nin 2050 hedefleri doğrultusunda iklim nötr bir topluma dönüşümün kolaylaştırılması 
  • Enerji ve ulaşımda sıfır sera gazı ve negatif emisyon sağlama potansiyeli yüksek yeni teknolojilerin geliştirilmesini desteklemek.

17 başlık için 261 Milyon € (2021 yılı bütçesi)