Genel Bilgi

Batteries European Partnership (BEPA), Ufuk Avrupa bünyesindeki Bataryalar Avrupa Ortaklığının özel birimidir. Ortaklık; kamu tarafında Avrupa Komisyonu ve özel sektörde Avrupa Batarya Topluluğunun tüm ilgili paydaşlarını bir araya toplar. Ortaklığın, Avrupa Araştırma Alanı’nın batarya değer zincirinin her aşamasında rekabatçiliğini geliştirecek Ar-Ge ve yenilik çağrılarını belirlemesi öngörülmektedir. BEPA’ya endüstri ile akademi kuruluşları tam üyelik ve kar amacı gütmeyen birlikler asosiye üyelik seçenekleri ile farklı kategorilerde üye olabilirler. Üyelik ile ilgili detaylı bilgi için ortaklık sitesini ziyaret edebilir bilgilendirme sunumunu inceleyebilir ya da  BEPA Sözleşmesi (Article of Association-AoA) dokümanını incelenebilirsiniz.

Bütçe

17 topics (EUR 293 million) (2021-2022)

Çağrı Bilgileri

Industry members (inc, for profit research) Annual fee
Large(headcount>5000 and turnover>1,5bn€)9.500,00€
Intermediate(headcount250-4999 or turnover 50ml-1,5bn€)7.500,00€
Medium*(headcount 50-249 or turnover 10-50ml €)5.500,00€
*SMEs (headcount 50-249 or turnover <50ml €)2.500,00€
Small (headcount<50 and turnover <10ml €)1.500,00€
Research members (non profit) 
Large (headcount>250)4.000,00€
Small (headcount<250)2.500,00€
Associate members (membership without voting right) 
Associations, NGOs and other stakeholders1.000,00€

Diğer Bilgiler

Detaylı bilgi için:

https://www.bepassociation.eu/