Genel Bilgi

Sıfır Emisyonlu Deniz Yolu Taşımacılığına İlişkin Ortak Programlama Ortaklığı, Avrupa'nın 2030 yılına kadar sıfır emisyonlu gemilere geçişini sağlayacak Stratejik Planını kabul etti.

7 Eylül 2021 tarihinde; Ufuk Avrupa(Horizon Europe) Programı çerçevesinde, Sıfır Emisyonlu Deniz Yolu Taşımacılığı Ortak Programlama Ortaklığını (ZEWT) yöneten Ortaklık Kurulu ilk toplantısı düzenledi. Bu toplantı sırasında, Ortaklık Kurulu, belirlenen hedeflere ulaşmak için yol haritasını detaylandıran Stratejik Araştırma ve Yenilik Gündemini kabul etti.

Ortaklık, yenilikçi teknolojiler ve işletim yoluyla tüm zararlı çevresel emisyonları (sera gazı, hava ve su kirleticileri dahil) ortadan kaldırmak için su kaynaklı taşımacılığın (yani deniz taşımacılığı ve iç su yolu taşımacılığı) dönüşümüne öncülük etmeyi ve hızlandırmayı amaçlamaktadır. 2030 yılına kadar amaç, 2050 yılında sıfır emisyonlu deniz yolu taşımacılığına ulaşılmasını sağlamak için tüm ana gemi türleri ve hizmetleri için uygulanabilir sıfır emisyonlu çözümler geliştirmek ve uygulamaya koymaktır.

Ortaklık Kurulu, nihai amacı Avrupa Ortaklığının amaçlarına ulaşmak olan, hem Deniz Yolu Bazlı Teknoloji Platformu (the Waterborne Technology Platform) hem de Avrupa Komisyonu tarafından diyalog ve yönlendirme için ana forumdur. WATERBORNE TP adına Delegeler, tersanelerden, denizcilik teknolojisi üreticilerinden, sınıflandırma kuruluşlarından, araştırma enstitülerinden, derneklerden akademiye kadar daha geniş deniz yolu taşımacılığı sektörünü temsil etmektedir.

Waterborne TP'nin 18 üye ülkesi; hem denizcilik hem de iç su yolu taşımacılığı yapan ülkelerden üyeler ve assosiye üyelerden oluşur ve Avrupa genelinde denizcilik sektörünü temsil eder.

Bütçe

12 topics (EUR 167.5 million) (2021-2022)

Diğer Bilgiler

Detaylı bilgi için:
https://www.waterborne.eu/partnership/partnership