Mevzuata ulaşmak için tıklayınız.

Beyan ile alınan yetkilendirme dilekçesi için tıklayınız.

1. GENEL BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER

 • EIC Programı başvuruları için talep edilen 'KOBİ Taahhütnamesi'ne ulaşmak için tıklayınız.
 • Proje deneyim belgesine ulaşmak için tıklayınız.

2. ALT DESTEK BAŞVURULARINDA GEREKLİ BELGELER

Link üzerinden ve duyurudan uzman kişi/kuruluş kriterlerine ulaşılabilir. 

2.A. PROJE YAZDIRMA/ÖN DEĞERLENDİRME Kriter Uygunluk Formları

2.A.1. EIC Hızlandırıcı Programı Projeleri ve Eurostars-3 Projeleri için

2.A.2. Diğer Projeler için

2.B. PROJE YAZMA SUNMA EĞİTİMİ Kriter Uygunluk Formları

 • Proje Yazma Sunma Eğitimi - Uzman Kuruluş - Türkçe - tıklayınız
 • Proje Yazma Sunma Eğitimi - Uzman Kuruluş - İngilizce - tıklayınız

2.C. UZMAN KİŞİ/KURULUŞ PROFORMA FATURA

3.ÖDEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Ödeme Dilekçesi - tıklayınız
 • Seyahat içeren alt destekler için seyahat raporu
  • Seyahat Desteği - Seyahat Raporu Formatı - tıklayınız
  • Organizasyon Desteği - Organizasyon Raporu Formatı - tıklayınız
  • Proje Yazma Sunma Eğitimi Desteği - Eğitim Raporu - tıklayınız
 • Seyahat içeren desteklerde doldurulması gereken dizi pusulası - tıklayınız