DUYURU

Ufuk Avrupa Programı'nda, çağrıların kapanış tarihleri ile uyum sağlanabilmesi adına, bazı çağrılar için Koordinatörlüğü Destekleme Programı'na son başvuru tarihlerinin web sayfasında belirlenmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda sağlanacak istisnalara dair duyurular bu sayfa üzerinden sağlanıyor olacaktır.

BAŞVURU YAPABİLECEK KİŞİLER

Koordinatörlüğü Destekleme Programı, AB ÇP’ye koordinatör olarak başvuruda bulunacak Türkiye’de faaliyet gösteren kuruluşlarda görev yapan koordinatör adaylarına ve proje ekiplerine yöneliktir.


BAŞVURU SÜRESİ

Koordinatörlüğü Destekleme Programı'na yapılan başvuruların, başvuruya konu AB ÇP çağrısının kapanmasından en az 45 gün önce tamamlanmış olması gerekmektedir. Süre kısıtı aşağıdaki çağrılar için farklılaştırılmıştır:

 • IEP çağrılarına sunulacak projeler ile iki aşamalı çağrıların ikinci aşamasına sunulacak projeler için projenin sunulacağı çağrının kapanış tarihinden itibaren 30 gün öncesine kadar başvurunun tamamlanmış olması gerekmektedir.
 • Çağrıların kapanış tarihi ile uyum sağlanabilmesi adına bazı çağrılar için son başvuru tarihleri web sayfasında belirlenebilir.

Alt desteklere ilişkin başvuru süreleri aşağıda belirtilmiştir:

 • Konsorsiyum Kurma Amaçlı Seyahat Desteği: Seyahate konu etkinlikten en geç 10 gün öncesine kadar çevrimiçi başvuru sisteminden başvuru tamamlanmalıdır.
 • Konsorsiyum Kurma Amaçlı Organizasyon Desteği: Desteği konu etkinlikten en geç 10 gün öncesine kadar çevrimiçi başvuru sisteminden başvuru tamamlanmalıdır.
 • Proje Yazma-Sunma Eğitimi Desteği: Katılım sağlanması planlanan eğitimden en geç 10 gün öncesine kadar çevrimiçi başvuru sisteminden başvuru tamamlanmalıdır.
 • Proje Yazdırma Desteği: Başvuruya konu çağrının kapanış tarihi öncesinde çevrimiçi başvuru sisteminden başvuru tamamlanmalıdır.
 • Proje Ön Değerlendirme Desteği: Başvuruya konu çağrının kapanış tarihi öncesinde çevrimiçi başvuru sisteminden başvuru tamamlanmalıdır.

Başvuru sahibi hizmet alacağı uzman kişi veya kuruluşu yayınlanan kriterler doğrultusunda kendisi belirler ve TÜBİTAK’a alt destek başvurusu esanasında bildirir. Hizmet alınacak uzman kişi veya kuruluş TÜBİTAK tarafından ilgili kriterler ve desteğin amacı kapsamında yetersiz bulunursa, uzman kişi veya kuruluş önerisinin değiştirilip yeniden TÜBİTAK’a belge sunulması istenir ve uygunluğa ilişkin sonuç başvuru sahibine e-posta yoluyla bildirilir.

ÖNEMLİ UYARI: Alt destek başvuru yapıldıktan sonra sonuç e-postası iletilmeden ve uzman kişi/kuruluş onayı alınmadan hizmet alınmaya başlanmamalıdır. TÜBİTAK uzman kişi/kuruluş ile yapılan sözleşmelerde bir taraf olmadığı ve sadece destek sağlayıcısı olduğu için onay verilmeyen alt destek başvurularına konu hizmetlere dair oluşacak ücretlerden sorumlu değildir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular https://uidb-destekodul.tubitak.gov.tr/ linki üzerinden çevrimiçi ve e-imzalı olarak aşağıdaki sıralama ile alınmaktadır:  

1.         Başvuru sahibi

2.         Kuruluşun imza yetkilisi

Başvuru onayından sonra elektronik imza süreci için 7 takvim günü süre verilir. Başvuru adımları tamamlandıktan sonra  “Başvuruyu Onayla” butonuna mutlaka basılmalı e-imza süreci başlatılmalı ve e-imza sürecinin belirtilen son başvuru tarihinden önce tamamlandığından emin olunmalıdır; aksi takdirde başvuru tamamlanmamış sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) almak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları'na zamanında başvuru yapılması önem arz etmekte olup bu sürecin yürütülmesi tamamen proje yürütücülerinin sorumluluğundadır.
 • E-imzalı başvuru süreci ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Soru ve önerileriniz için ardeb.e-imza@tubitak.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.
 • Başvuru sırasında elektronik başvuru sistemine yüklenen belgeler ayrıca basılı kopya olarak gönderilmemelidir.

Alt destekler için genel başvuru onaylandıktan sonra belirlenen sürelerde yeniden başvuru yapılması gerekmektedir.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Koordinatörlüğü Destekleme Programı başvuru formu ve ekinde istenen belgeler (çevrimiçi olarak doldurulmaktadır),
 • Değerlendirme sürecinde TÜBİTAK tarafından ihtiyaç duyulması halinde talep edilecek olan diğer belgeler.

Duyuru dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru yapmak için tıklayınız.