ÖDEME ÜST LİMİTLERİ

1. Konsorsiyum Kurma Amaçlı Seyahat Desteği

Konsorsiyum kurma amacıyla düzenlenecek her bir seyahat için en fazla 1.500 Avro destek verilir.

Onaylanan her bir koordinatörlüğü destekleme programı başvurusu kapsamında, en çok dört seyahat desteklenir.

2. Konsorsiyum Kurma Amaçlı Organizasyon Desteği

Konsorsiyum kurma amacıyla düzenlenecek toplantılar için en fazla 10.000 Avro destek verilir.

Düzenlenecek toplantıların en fazla iki günlük kısmı desteklenir.

3. Proje Yazdırma Desteği:

 Proje Türü

Uzman Kişi

Türkiye

Uzman Kişi

Yurt Dışı

Uzman Kuruluş

Türkiye

Uzman Kuruluş

Yurt Dışı

2 Aşamalı Projeler *

20.000 TL

10.000 Avro

150.000 TL

15.000 Avro

Eurostars 3 Projeleri

10.000 TL

4.000 Avro

25.000 TL

5.000 Avro

EIC Hızlandırıcı Programı

Tam Başvuru

15.000 TL

6.000 Avro

100.000 TL

10.000 Avro

EIC Hızlandırıcı Programı

Kısa Başvuru 

5.000 TL1.500 Avro10.000 TL2.000 Avro

Diğer Projeler

(EIC Kılavuz ve EIC Geçiş Programları Projeleri Dahil)

20.000 TL

10.000 Avro

150.000 TL

15.000 Avro

* 2 aşamalı projeler için verilen destek üst limitlerinin 1. veya 2. aşamada toplu olarak kullanılması veya her iki aşama için de destek alınması durumunda üst limitler aşılmamak kaydıyla kısmi olarak kullanılabilmesi mümkündür.

4.Proje Ön Değerlendirme Desteği:

 Proje Türü

Uzman Kişi

Türkiye

Uzman Kişi

Yurt Dışı

Uzman Kuruluş

Türkiye

Uzman Kuruluş

Yurt Dışı

2 Aşamalı Projeler *

12.000 TL

4.000 Avro

80.000 TL

8.000 Avro

Eurostars 3 Projeleri

6.000 TL

2.000 Avro

15.000 TL

3.000 Avro

EIC Hızlandırıcı Programı

Tam Başvuru

12.000 TL

3.000 Avro

50.000 TL

5.000 Avro

Diğer Projeler

(EIC Kılavuz ve Geçiş Programları Projeleri Dahil)

12.000 TL

4.000 Avro

80.000 TL

8.000 Avro

* 2 aşamalı projeler için verilen destek üst limitlerinin 1. veya 2. aşamada toplu olarak kullanılması veya her iki aşama için de destek alınması durumunda üst limitler aşılmamak kaydıyla kısmi olarak kullanılabilmesi mümkündür.

5. Proje Yazma-Sunma Eğitimi:

 • Koordinatör adaylarının veya proje ekip üyelerinden en fazla 2 kişinin masrafları karşılanır.
 • Destek kapsamında, eğitimlerin en fazla 2 günlük kısmı için destek sağlanır.
 • Kişilerin katılım sağlayacakları genel kapsamlı eğitimler için limitler:
 1. Günlük Eğitim Ücreti Limiti : Yurt dışı için 500 Avro -  Yurt içi için 1.000 TL

      2. Seyahat Limiti:  1.500 Avro (her bir eğitim ve her bir kişi için)

 • Kuruluşlarda/Kuruluşa özel düzenlenecek eğitimler için limitler:
 1. Günlük Eğitim Ücreti Limiti (Eğitici seyahat ücreti kapsam dışındadır):

      Eğitici yurt dışı yerleşik kuruluştan Türkiye’ye geliyorsa ya da eğitim yurt dışında gerçekleşiyorsa: 1.500 Avro.

      Eğitici yurt içi yerleşik kuruluştan geliyorsa ve eğitim yurt içinde gerçekleşiyorsa: 3.000 TL

      2. Seyahat Limiti: 1.500 Avro (yurt dışında gerçekleştirilen eğitimler kapsamında her bir kişi için)   

 

ÖDEME SÜRECİ

 • Koordinatörlüğü Destekleme Programı kapsamında ödemeler fatura/mali belgelerin tesliminden sonra gerçekleştirilmektedir.
 • Döviz cinsinden yapılan giderler, ödeme belgesinin düzenlendiği günün TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak hesaplanarak başvuru sahibinin/kuruluşunun banka hesabına TÜBİTAK tarafından ödenir.
 • TÜBİTAK eğitim, proje yazdırma ve ön değerlendirme hizmet alımı ödemeleri için fatura karşılığı destek vermektedir. Kur değişimi nedeniyle oluşan fark veya banka havale masrafı gibi giderler destek kapsamında değildir.
 • Destek tutarı hesaplanırken 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tablonun IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar hakkındaki hükmü gereğince, destek ödeme tutarı üzerinden 0,00948 oranında damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.


ÖDEME KOŞULLARI

 • Destekler kapsamındaki hizmetlere ilişkin belgelerin düzenlenme tarihi çağrı kapanış tarihinden önce ve destek başvurusunun onaylanma tarihinden sonra olmalıdır.
 • Belgeler, seyahati/etkinliği/hizmet alımını takip eden 2 ay içerisinde TÜBİTAK'a iletilmelidir.
 • Ödemeler, belge asılları veya kuruluşun mali müşavirinin tasdiklediği fatura nüshaları TÜBİTAK'a iletildikten sonra yapılacaktır.
 • 13.09.2018 tarihi itibariyle Türkiye'den bir firmadan veya uzman kişiden hizmet alınması halinde, döviz cinsinden kesilmiş faturalar karşılığında ödeme gerçekleştirilmeyecektir.


ÖDEME BELGELERİ

 • Tüm harcamalar için fatura aslı veya mali müşavir tarafından "Aslı Gibidir" olarak imzalanan kopyası.
 • Ödeme dilekçesi (Ödeme dilekçesi örneği için tıklayınız) (Fatura kuruluş adına kesildiği takdirde, hesap bilgileri de kuruluş adına olmalıdır).
  • Ödemeye konu belgelerin ıslak imza ile imzalanması durumunda evrakın TÜBİTAK adresine (Tunus Caddesi No: 80 06100 Kavaklıdere/ANKARA) gönderilmesi gerekmektedir. Elektronik imza ile imzalanması durumunda evrak üzerinde mutlaka “belge doğrulama kodu”nun yer alması gerekmektedir. Elektronik imzalı evrakların e-posta ile Program Sorumlusu’na iletilmesi yeterlidir.
 • Kuruluş hesabına yapılacak ödemeler için son 15 gün içinde alınan “Vergi Borcu Yoktur” ve "SGK Borcu Yoktur Yazısı".


ALT DESTEKLER ÖZELİNDE İLETİLMESİ GEREKEN BELGELER

 • Konsorsiyum Kurma Amaçlı Seyahat Desteği: 
  • Seyahate giden kişi adına düzenlenen uçak bileti (biniş kartlarını iletmek zorunludur), toplu taşıma biletleri, konaklama faturası, vize ve yurtdışı çıkış harcı ile ilgili resmi belgeler, toplantı ücreti var ise ücretin ödendiğine dair belge.
  • Seyahat raporu
 • Konsorsiyum Kurma Amaçlı Organizasyon Desteği:
  • Organizasyona ilişkin faturalar ile piyasa araştırma tutanakları,
  • Organizasyon raporu,
  • Seyahat söz konusu ise seyahate giden kişi adına düzenlenen uçak bileti (biniş kartlarını iletmek zorunludur), toplu taşıma biletleri, konaklama faturası, vize ve yurtdışı çıkış harcı ile ilgili resmi belgeler, toplantı ücreti var ise ücretin ödendiğine dair belge ve seyahat raporu.
 • Proje Yazma-Sunma Eğitimi Desteği:
  • Eğitim faturası,
  • Eğitim raporu,
  • Seyahat söz konusu ise seyahate giden kişi adına düzenlenen uçak bileti (biniş kartlarını iletmek zorunludur), toplu taşıma biletleri, konaklama faturası, vize ve yurtdışı çıkış harcı ile ilgili resmi belgeler, toplantı ücreti var ise ücretin ödendiğine dair belge ve seyahat raporu.
 • Proje Yazdırma Desteği ve Proje Ön Değerlendirme Desteği: 
  • Hizmet faturası,
  • Ödeme dilekçesi.


DİKKAT

TÜBİTAK tarafından iletilen destek bedelinin hizmet alınan uzman kişi / kuruluş hesabına iletildiğine dair banka dekontunun ödeme gerçekleştikten sonra 15 gün içinde koordinator@tubitak.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Seyahat içeren alt desteklerdeki ödemelere ilişkin düzenlemelere buradan ulaşabilirsiniz.