DUYURU

Çok Ortaklı Projeler, EIC Kılavuz (Pathfinder) ve EIC Geçiş (Transition) Programları Projeleri, Ortaklı ve Ortaksız IEP Projeleri için kriterlere uyan uzman kişi/kuruluşlar aynı zamanda Avrupa Yenilik Konseyi (European Innovation Council – EIC) Hızlandırıcı (Accelerator) Programı ve Eurostars-3 Projeleri için de doğrudan uygun olacaktır.  EIC Hızlandırıcı ve Eurostars-3 Projeleri için hizmet alınması planlanan her bir uzman kişi/kuruluşun, başvuruya konu çağrı kesim tarihi esas alınarak mevcut kriterleri son 2 yıl içerisinde sağladığını ispatlaması gerekmektedir (Uzman kişi/kuruluşların son 2 yıldan önce kriterleri sağladığı projeler dikkate alınmayacaktır).

HİZMET ALINACAK UZMAN KİŞİ ve KURULUŞLAR

 • “TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programları’na İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında, “Koordinatörlüğü Destekleme Programı”na yaptıkları başvuru desteklenmeye uygun bulunan kişiler, TÜBİTAK tarafından yayımlanan kriterlere uygun olan uzman kişi/kuruluşlardan proje yazdırma, proje ön değerlendirme ve/veya proje yazma-sunma eğitimi hizmeti alabilmektedirler.
 • Uzman kişi/kuruluş kriterleri, kişi/kuruluşların geçmişe dönük Avrupa Birliği Çerçeve Programları tecrübelerini esas alarak belirlenmiştir ve puanlama yöntemiyle hesaplanmaktadır.
 • Başvuru sahipleri, hizmet alacakları uzman kişi veya kuruluşu yayımlanan kriterler doğrultusunda kendileri belirlemekte ve alt başvuru sistemi üzerinden TÜBİTAK’a bildirmektedir. 
 • Hizmet alınacak uzman kişi veya kuruluş TÜBİTAK tarafından ilgili kriterler kapsamında yetersiz bulunursa, başvuru sahibinin önerisini değiştirmesi istenmektedir.
 • Hizmet alımıyla ilgili, proje fikrinin korunmasına yönelik olarak düzenlenebilecek Fikri Mülkiyet Hakları (IPR) ile ilgili gizlilik anlaşması hususu dahil tüm sözleşmelerin yapılması başvuru sahibinin sorumluluğundadır.
 • Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) veya Teknoloji Transfer Merkezleri (TTM)’nde görev yapan kişiler kriterleri sağladıkları takdirde uzman kişi olarak hizmet verebilecektir. Uzman kişiler görev yaptıkları TTO/TTM üzerinden fatura kesebilecektir. Bununla birlikte, yalnızca hizmet verilen kişiden alınan mektup kanıtlayıcı belge olarak kabul edilmeyecektir. Bu belgenin, mali belge, e-posta yazışması vb. ek belgeler ile desteklenmesi gerekmektedir. Uzman kişilere, görev yaptıkları TTO/TTM’nin bağlı olduğu üniversite personeline hizmet verdikleri takdirde ödeme yapılmayacaktır.


UZMAN KİŞİ ve KURULUŞ KRİTERLERİ*

1.A. Proje Yazdırma Desteği – Uzman Kuruluş

Proje yazma hizmeti verebilmek için en az 100 puan toplanmalıdır.

 • Kriterler, Ufuk 2020 Programı ve Ufuk Avrupa Programı deneyimlerini kapsamaktadır. EIC / Eurostars deneyimi olarak, AB ÇP kapsamındaki KOBİ Programları kabul edilmektedir. İki aşamalı projeler için, ikinci aşama sonuçları dikkate alınmaktadır.
 • Proje yazma hizmeti kriterlerine uyan uzman kuruluşlar, proje ön değerlendirme hizmet verebilmek için de doğrudan uygun olacaktır.

1.A.1.  EIC Hızlandırıcı Programı Projeleri ve Eurostars-3 Projeleri için

 • “Koordinatöre proje yazma hizmeti verilmiş” veya “uzman kuruluş tarafından koordinatör olarak sunulmuş” ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiş her bir Ufuk 2020 KOBİ Aracı / EIC Hızlandırıcı Programı / Eurostars projesi: 50 Puan
 • “Koordinatöre proje yazma hizmeti verilmiş” veya “uzman kuruluş tarafından koordinatör olarak sunulmuş” ve en az 12 puan almış her bir Ufuk 2020 KOBİ Aracı / EIC Hızlandırıcı Programı projesi veya eşik değeri geçmiş Eurostars projesi: 25 Puan

1.A.2. Çok Ortaklı Projeler, EIC Kılavuz ve EIC Geçiş Programları Projeleri, Ortaklı ve Ortaksız IEP Projeleri için

 • Koordinatöre proje yazma hizmeti verilmiş veya uzman kuruluş tarafından koordinatör olarak sunulmuş ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiş her bir çok ortaklı proje / EIC Kılavuz ve EIC Geçiş Programları projeleri / ortaksız Ufuk 2020 Ortak Girişimleri projesi / ortaksız IEP projesi: 50 Puan
 • Koordinatöre proje yazma hizmeti verilmiş veya uzman kuruluş tarafından koordinatör olarak sunulmuş ve en az 10 puan almış her bir çok ortaklı proje / EIC Kılavuz ve EIC Geçiş Programları projeleri / ortaksız Ufuk 2020 Ortak Girişimleri projesi / ortaksız IEP projesi: 35 Puan

1.B. Proje Ön Değerlendirme Desteği – Uzman Kuruluş

Proje ön değerlendirme hizmeti verebilmek için uzman kuruluş tarafından en az 100 puan toplanmalıdır.

 • Kriterler, Ufuk 2020 Programı ve Ufuk Avrupa Programı deneyimlerini kapsamaktadır.  EIC / Eurostars deneyimi olarak, AB ÇP kapsamındaki KOBİ Programları kabul edilmektedir. İki aşamalı projeler için, ikinci aşama sonuçları dikkate alınmaktadır.
 • Proje yazma hizmeti kriterlerine uyan uzman kuruluşlar, proje ön değerlendirme hizmeti verebilmek için de doğrudan uygun olacaktır.

1.B.1. EIC Hızlandırıcı Programı Projeleri ve Eurostars-3 Projeleri için

 • Koordinatöre proje yazma hizmeti verilmiş veya uzman kuruluş tarafından koordinatör olarak sunulmuş ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiş her bir Ufuk 2020 KOBİ Aracı / EIC Hızlandırıcı Programı / Eurostars projesi: 50 Puan
 • Koordinatöre proje ön değerlendirme hizmeti verilmiş ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiş her bir Ufuk 2020 KOBİ Aracı / EIC Hızlandırıcı Programı / Eurostars projesi: 35 Puan
 • Koordinatöre proje yazma hizmeti verilmiş veya uzman kuruluş tarafından koordinatör olarak sunulmuş ve en az 12 puan almış her bir Ufuk 2020 KOBİ Aracı / EIC Hızlandırıcı Programı projesi veya eşiği geçmiş Eurostars projesi: 35 Puan
 • Koordinatöre proje ön değerlendirme hizmeti verilmiş ve en az 12 puan almış her bir Ufuk 2020 KOBİ Aracı / EIC Hızlandırıcı Programı projesi veya eşiği geçmiş Eurostars projesi: 20 Puan

1.B.2. Çok Ortaklı Projeler, EIC Kılavuz ve EIC Geçiş Programları Projeleri, Ortaklı ve Ortaksız IEP Projeleri için

 • Koordinatöre proje yazma hizmeti verilmiş veya uzman kuruluş tarafından koordinatör olarak sunulmuş ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiş her bir çok ortaklı proje / EIC Kılavuz ve EIC Geçiş Programları projeleri / ortaksız Ufuk 2020 Ortak Girişimleri projesi / ortaksız IEP projesi: 50 Puan
 • Koordinatöre proje ön değerlendirme hizmeti verilmiş ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiş her bir çok ortaklı proje / EIC Kılavuz ve EIC Geçiş Programları projeleri / ortaksız Ufuk 2020 Ortak Girişimleri projesi / ortaksız IEP projesi: 35 Puan
 • Koordinatöre proje yazma hizmeti verilmiş veya uzman kuruluş tarafından koordinatör olarak sunulmuş ve en az 10 puan almış her bir çok ortaklı proje / EIC Kılavuz ve EIC Geçiş Programları projeleri / ortaksız Ufuk 2020 Ortak Girişimleri projesi / ortaksız IEP projesi: 35 Puan
 • Koordinatöre proje ön değerlendirme hizmeti verilmiş ve en az 10 puan almış her bir çok ortaklı proje / EIC Kılavuz ve EIC Geçiş Programları projeleri / ortaksız Ufuk 2020 Ortak Girişimleri projesi / ortaksız IEP projesi: 20 Puan

1.C. Proje Yazdırma Desteği – Uzman Kişi

 • Kriterler, Ufuk 2020 Programı ve Ufuk Avrupa Programı deneyimlerini kapsamaktadır. KOBİ Aracı deneyimi olarak, AB ÇP kapsamındaki KOBİ Programları kabul edilmektedir. İki aşamalı projeler için, ikinci aşama sonuçları dikkate alınmaktadır.
 • Proje Yazma hizmeti kriterlerine uyan uzman kişiler, proje ön değerlendirme hizmeti verebilmek için de doğrudan uygun olacaktır.

1.C.1EIC Hızlandırıcı Programı Projeleri ve Eurostars-3 Projeleri için

Proje yazma hizmeti verebilmek için uzman kişi tarafından en az 75 puan toplanmalıdır.

 • Koordinatöre proje yazma hizmeti verilmiş veya uzman kişi tarafından koordinatör olarak sunulmuş ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiş her bir Ufuk 2020 KOBİ Aracı / EIC Hızlandırıcı Programı / Eurostars projesi: 50 Puan
 • Koordinatöre proje yazma hizmeti verilmiş veya uzman kişi tarafından koordinatör olarak sunulmuş ve en az 12 puan almış her bir Ufuk 2020 KOBİ Aracı / EIC Hızlandırıcı Programı projesi veya eşik üstünde kalan Eurostars projesi: 25 Puan
 • Hakem olarak değerlendirmesi yapılan her bir Ufuk 2020 KOBİ Aracı / EIC Hızlandırıcı Programı / Eurostars projesi: 2 puan

1.C.2. Çok Ortaklı Projeler, EIC Kılavuz ve EIC Geçiş Programları Projeleri, Ortaklı ve Ortaksız IEP Projeleri için

Proje yazma hizmeti verebilmek için uzman kişi tarafından en az 85 puan toplanmalıdır.

 • Koordinatöre proje yazma hizmeti verilmiş veya uzman kişi tarafından koordinatör olarak sunulmuş ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiş her bir çok ortaklı proje / EIC Kılavuz ve EIC Geçiş Programları projeleri / ortaksız Ufuk 2020 Ortak Girişimleri projesi / ortaksız IEP projesi: 50 Puan
 • Koordinatöre proje yazma hizmeti verilmiş veya uzman kişi tarafından koordinatör olarak sunulmuş ve en az 10 puan almış her bir çok ortaklı proje / EIC Kılavuz ve EIC Geçiş Programları projeleri / ortaksız Ufuk 2020 Ortak Girişimleri projesi / ortaksız IEP projesi: 35 Puan
 • Hakem olarak değerlendirmesi yapılmış her bir çok ortaklı proje / EIC Kılavuz ve EIC Geçiş Programları projeleri / ortaksız Ufuk 2020 Ortak Girişimleri projesi / ortaksız IEP projesi (Tek aşamalı çağrılar veya iki aşamalı çağrıların ikinci aşamasını kapsamaktadır): 6 Puan

1.D. Proje Ön Değerlendirme Desteği – Uzman Kişi

 • Kriterler, Ufuk 2020 Programı ve Ufuk Avrupa Programı deneyimlerini kapsamaktadır. KOBİ Aracı deneyimi olarak, AB ÇP kapsamındaki KOBİ Programları kabul edilmektedir. İki aşamalı projeler için, ikinci aşama sonuçları dikkate alınmaktadır.
 • Proje Yazma hizmeti kriterlerine uyan uzman kişiler, proje ön değerlendirme hizmeti verebilmek için de doğrudan uygun olacaktır.

1.D.1. EIC Hızlandırıcı Programı Projeleri ve Eurostars-3 Projeleri için

Proje ön değerlendirme hizmeti verebilmek için uzman kişi tarafından en az 75 puan toplanmalıdır.

 • Koordinatöre proje yazma hizmeti verilmiş veya koordinatör olarak sunulmuş ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiş her bir Ufuk 2020 KOBİ Aracı / EIC Hızlandırıcı Programı / Eurostars projesi: 50 Puan
 • Koordinatöre proje ön değerlendirme hizmeti verilmiş ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiş her bir Ufuk 2020 KOBİ Aracı / EIC Hızlandırıcı Programı / Eurostars projesi: 35 Puan
 • Koordinatöre proje yazma hizmeti verilmiş veya uzman kişi tarafından koordinatör olarak sunulmuş ve en az 12 puan almış her bir Ufuk 2020 KOBİ Aracı / EIC Hızlandırıcı Programı projesi veya eşik üstünde kalan Eurostars projesi: 25 Puan
 • Koordinatöre proje ön değerlendirme hizmeti verilmiş ve en az 12 puan almış her bir Ufuk 2020 KOBİ Aracı / EIC Hızlandırıcı Programı projesi veya eşik üstünde kalan Eurostars projesi: 20 Puan
 • Hakem olarak değerlendirmesi yapılan her bir Ufuk 2020 KOBİ Aracı / EIC Hızlandırıcı / Eurostars projesi: 4 puan

1.D.2. Çok Ortaklı Projeler, EIC Kılavuz ve EIC Geçiş Programları Projeleri, Ortaklı ve      Ortaksız IEP Projeleri için

Proje ön değerlendirme hizmeti verebilmek için uzman kişi tarafından en az 85 puan toplanmalıdır.

 • Koordinatöre proje yazma hizmeti verilmiş veya koordinatör olarak sunulmuş ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiş her bir çok ortaklı proje / EIC Kılavuz ve EIC Geçiş Programları projeleri / ortaksız Ufuk 2020 Ortak Girişimleri projesi / ortaksız IEP projesi: 50 Puan
 • Koordinatöre proje ön değerlendirme hizmeti verilmiş ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiş her bir çok ortaklı proje / EIC Kılavuz ve EIC Geçiş Programları projeleri / ortaksız Ufuk 2020 Ortak Girişimleri projesi / ortaksız IEP projesi: 35 Puan
 • Koordinatöre proje yazma hizmeti verilmiş veya koordinatör olarak sunulmuş en az 10 puan almış her bir çok ortaklı proje / EIC Kılavuz ve EIC Geçiş Programları projeleri / ortaksız Ufuk 2020 Ortak Girişimleri projesi / ortaksız IEP projesi: 35 Puan
 • Koordinatöre proje ön değerlendirme hizmeti verilmiş ve en az 10 puan almış her bir çok ortaklı proje / EIC Kılavuz ve EIC Geçiş Programları projeleri / ortaksız Ufuk 2020 Ortak Girişimleri projesi / ortaksız IEP projesi: 20 Puan
 • Hakem olarak değerlendirmesi yapılmış her bir çok ortaklı proje / EIC Kılavuz ve EIC Geçiş Programları projeleri / ortaksız Ufuk 2020 Ortak Girişimleri projesi / ortaksız IEP projesi (Tek aşamalı çağrılar veya iki aşamalı çağrıların ikinci aşamasını kapsamaktadır.): 8 Puan

1.E. Proje Yazma-Sunma Eğitimi Desteği  - Uzman Kuruluş

 • Uzman kuruluşun Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa kapsamında en az 20 eğitim vermiş olması,
 • Verilmiş olan eğitimlerin en az 5 tanesinin Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa kapsamında proje yazma-sunma konusunda olması,
 • Eğiticinin en az 4 yıllık AB ÇP deneyiminin bulunması.

UZMAN KİŞİ/KURULUŞLARIN SUNMASI GEREKEN İSPATLAYICI BELGELER

 • Proje yazdırma / Proje ön değerlendirme hizmeti sayısına göre kriterlere uygun olunması durumunda:
  • Hizmet sağlanan projelerin akronimlerini içeren uzman kişi / kuruluş imzalı kriterlere uygunluk belgesi,
  • Verilen hizmete dair fatura, sözleşme veya hizmet verilen kuruluştan alınan imzalı yazı.
 • Uzman kişi / kuruluş tarafından koordinatör olarak sunulmuş projelere göre kriterlere uygun olunması durumunda:
  • Projelerin akronimlerini içeren uzman kişi/ kuruluş imzalı kriterlere uygunluk belgesi
 • Hakemlik sayısına göre kriterlere uygun olunması durumunda:
  • Kişinin Avrupa Komisyonu tarafından davet edildiğine ve hakemlik yapıldığına dair belge (Hakemliğe ilişkin ekran görüntüsü)
 • Danışmanlık firmasında çalışma tecrübesine göre kriterlere uygun olunması durumunda: İlgili firmada çalışma süresini gösteren ıslak imzalı belge.
 • Eğitim deneyimi için tarih / uzman kuruluşun kaşesi ve imzasının yer aldığı; verilen eğitimlerin adı, tarihi, eğitimin verildiği kuruluş bilgilerini içeren referans listesi ve eğitim verilen kuruluşlardan alınan referans mektubu ile eğiticinin özgeçmişi.

UZMAN KİŞİ/KURULUŞTAN HİZMET ALIM SÜRECİ

 • Hizmet alınacak uzman kişi/kuruluş ile bağlantıya geçilir.
 • Uzman kişi/kuruluştan hizmeti vermek için kriterler uygunluk belgesi; kriterlere ilişkin ispatlayıcı belgeler ve hizmetin fiyatını gösteren teklif alınır. Bu belgeler alt destek başvuru sistemine yüklenir.
 • TÜBİTAK’tan uzman kişi/kuruluşun kriterlere uygunluğu ve teklif formu konusunda teyit alınır (başvuru sahibine e-posta yoluyla bildirim yapılır).
 • Hizmet alınacak uzman kişi veya kuruluş TÜBİTAK tarafından ilgili kriterler ve desteğin amacı kapsamında yetersiz bulunursa, uzman kişi veya kuruluş önerisinin değiştirilip yeniden TÜBİTAK’a belge sunulması istenir ve uygunluğa ilişkin sonuç başvuru sahibine e-posta yoluyla bildirilir.

  ÖNEMLİ UYARI: Alt destek başvuru yapıldıktan sonra sonuç e-postası iletilmeden ve uzman kişi/kuruluş onayı alınmadan hizmet alınmaya başlanmamalıdır. TÜBİTAK uzman kişi/kuruluş ile yapılan sözleşmelerde bir taraf olmadığı ve sadece "destek sağlayıcısı olduğu için onay verilmeyen alt destek başvurularına konu hizmetlere dair oluşacak ücretlerden sorumlu değildir.

 • Ödemeye ilişkin evrakların TÜBİTAK’a iletilmesinin ardından ödeme başvuru sahibinin hesabına gerçekleştirilir.
 • Hizmet bedeli, desteklenen kişi tarafından uzman kişi/kuruluşun banka hesabına gönderilir ve dekontu TÜBİTAK’a iletilir.

UZMAN KİŞİLER İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Uzman kişilerin verdikleri hizmetin karşılığında fatura veya serbest meslek makbuzu düzenlemeleri zorunlu hale getirilmiştir. Uzman kişilerin bu belgeleri düzenleyemediği hallerde iş akdi ile çalıştıkları, ortağı veya sahibi oldukları şirkeler üzerinden fatura düzenlenebilecektir. Kişilerin fatura tarihi itibariyle fatura düzenleyen şirket ile bağlantısını resmi belgelerle kanıtlaması zorunludur. Bu tür durumlarda ödeme uzman kişi limitleri dahilinde ilgili kuruluşa yapılacaktır.