BAŞVURU SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  • Koordinatörlüğü Destekleme Programı'na yaptığı başvuru kabul edilen koordinatör adaylarının, bu başvuru kapsamında faydalanmak istedikleri her bir destek için belirtilen sürelerde yeniden başvuru yapması gerekmektedir.
  • Koordinatör adayları, destekten faydalanmaları durumunda, projelerini Koordinatör olarak Avrupa Komisyonu’na uygun kurallar çerçevesinde sunmak ve projenin sunulduğuna dair belgenin bilgisayar çıktısını, çağrı kapanma tarihinden itibaren iki ay içinde ilgili TÜBİTAK Program Sorumlusu’na iletmekle yükümlüdürler. (EIC çağrılarında kapanış tarihi olarak ara kesim tarihi (Cut-off date) esas alınacaktır.)
  • Koordinatör adayları, uzman kişi/kuruluştan hizmet almaları durumunda destek ödemesi hesaplarına iletildikten sonra 15 gün içinde uzman kişi/kuruluş hesabına ödemenin gerçekleştirildiğine dair dekontu koordinator@tubitak.gov.tr adresine iletmekle yükümlüdür.

KISITLAR

  • Desteklenen her bir genel başvurusu kapsamında, bir defa Proje Yazdırma Desteği veya Proje Ön Değerlendirme Desteği’nden faydalanabilir.
  • Proje Yazma Sunma Eğitimi Desteği’nden faydalanan koordinatör adayı, aynı başvurusu kapsamında Proje Yazdırma Desteği’nden faydalanamayacaktır.
  • Aynı proje önerisi için yapılacak destek başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Başvuru sahibinden, gerekli görüldüğü durumlarda, ilgili proje önerisinin farklılığını kanıtlanması yönünde açıklama talep edilebilir.