BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Koordinatörlüğü Destekleme Programına yapılan başvurulara ilişkin genel değerlendirme, Değerlendirme Kurulu tarafından yapılır.
 • Başvurular Değerlendirme Kurulu toplantısı öncesinde en az 2 dış danışmana gönderilerek görüşleri alınır ve destek kararı bu görüşler dikkate alınarak verilir.
 • Genel başvurunun onaylanmasının ve sonucun koordinatör adayına bildirilmesinin ardından, başvuru kapsamında faydalanılacak seyahat içeren her bir alt destek için koordinatör adayının yaptığı başvurular TÜBİTAK UİDB bünyesindeki Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir.
 • Başvuru sahibi hizmet alacağı uzman kişi veya kuruluşu yayımlanan kriterler doğrultusunda kendisi belirler ve TÜBİTAK’a alt destek başvurusu esnasında bildirir. Hizmet alınacak uzman kişi veya kuruluş TÜBİTAK tarafından ilgili kriterler ve desteğin amacı kapsamında yetersiz bulunursa, uzman kişi veya kuruluş önerisinin değiştirilip yeniden TÜBİTAK’a belge sunulması istenir.

ÖNEMLİ UYARI: Alt destek başvuru yapıldıktan sonra sonuç e-postası iletilmeden ve uzman kişi/kuruluş onayı alınmadan hizmet alınmaya başlanmamalıdır. TÜBİTAK uzman kişi/kuruluş ile yapılan sözleşmelerde bir taraf olmadığı ve sadece "finansal destek" sağlayıcısı olduğu için onay verilmeyen alt destek başvurularına konu hizmetlere dair oluşacak ücretlerden sorumlu değildir.


DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 1. Ön İnceleme Kriterleri:

Başvurular aşağıda sıralanan hususlar çerçevesinde destek sorumlusu tarafından incelemeye tabi tutulur ve aşağıda belirtilen hallerde, başvuru değerlendirmeye alınmayarak iade edilir:

 • Başvuru formu ve ekindeki bilgilerin tam ve eksiksiz doldurulmamış olması,
  • Çok ortaklı projeler için proje konsorsiyumunda en az biri AB üye ülkesinden olmak üzere; Ufuk Avrupa Programı’na katılım sağlayan en az 3 farklı ülkeden 3 kuruluşun belirtilmemesi,
  • Çağrıya yönelik özel şartlar bulunması durumunda bunun sağlanmaması.
 1. Değerlendirme Kriterleri:

Değerlendirme Kurulu ve dış danışmanlar, başvuruların değerlendirmesinde aşağıdaki uygunluk ölçütlerini göz önünde bulundurur:

 • Mükemmeliyet
 • Etki
 • Uygulama

DİKKAT!

Başvurunun sağlıklı değerlendirilebilmesi için başvuruda istenen belge tam olarak iletilmeli ve başvuru formu olabildiğince detaylı doldurulmalıdır.


SONUÇLARIN BİLDİRİLMESİ

Başvuruya ilişkin karar başvuru sahiplerine e-posta yoluyla bildirilmektedir. Bu nedenle başvuruda belirtilen e-posta adresi sürekli kullanılan güncel bir adres olmalıdır.