Başlangıç ve Bitiş Tarihi

06 Ocak 2015-12 Ocak 2016

Koordinatör

Prof. Dr. Hakan ÜREY

Bütçe

2.5 Milyon Avro

Türk Ortaklar

Koç Üniversitesi

Desteklendiği Program ve Alan
Avrupa Araştırma Konseyi
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

ufuk_avrupa

Wear3D Projesi, giyilebilir 3 Boyutlu Ekranlar, Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik Uygulama ve Teknolojilerinin ticarileştirilmesini amaçlamaktadır.   Başlangıç ve Bitiş Tarihi...

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Yeni optik yaklaşımları, görüntü yaratıcısı, sistem mimarisi ve hesaplamalı algoritmalar gibi alanları kapsayan 11 adet uluslararası patent başvurusu yapıldı.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Arttırılmış gerçeklik için tasarlanmış akıllı gözlüklerin, akıllı telefonların yerini alması beklenmektedir. Mevcut akıllı gözlükler kısıtlı bir görüş açısı ile sınırlı bir görüntü verebilmektedir. Diğer önemli bir kısıt ise gözün odaklandığı nokta ile görüntünün oluştuğu uzaklık farklı olduğu için mevcut 3 boyut görüntü ekranları baş ağrısı, mide bulantısı, vb. rahatsızlıklara yol açmaktadır. Wear3D projesi, özgün optik yaklaşımlar geliştirerek giyilebilir ekranlar ve 3 boyutlu görüntüleme teknolojilerindeki bu sınırların üstesinden gelmeyi hedeflemektedir.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

-

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik gözlükleri ve uygulamaları küresel bir tüketici pazarı olarak büyük bir potansiyele sahiptir. Pazarın değeri 2011’de 342.7 Milyon USD iken 2020 yılında 120 Milyar USD’a yükselmesi beklenmektedir.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

-

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Koç Üniversitesi'nde Prof. Dr. Hakan ÜREY öderliğinde yürütülen Optik Mems Laboratuarı kapsamında araştırmacı, doktora , master ve lisans öğrencilerinden oluşan 23 kişilik bir ekip çalışmaktadır. Bu ekibin 1/3'ü ERC projesi kapsamında görev yapmaktadır.

BAŞARI HİKAYELERİ