Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Mayıs 2016-31 Mayıs 2021

Koordinatör

Yrd. Doç. Dr. Elif Nur FIRAT KARALAR

Bütçe

1.5 Milyon Avro

Türk Ortaklar

Koç Üniversitesi

Desteklendiği Program ve Alan
Avrupa Araştırma Konseyi
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

ufuk_avrupa

CentSatRegFunc temel araştırma projesinin ana hedefi, hücre ve organizma seviyesinde önemli görevleri olan sentrozomun nasıl oluştuğunun ve hangi görevleri üstlendiğinin belirlenmesidir. 

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

CentSatRegFunc temel araştırma projesinin ana hedefi, hücre ve organizma seviyesinde önemli görevleri olan sentrozomun nasıl oluştuğunun ve hangi görevleri üstlendiğinin belirlenmesidir. Bu hedef doğrultusunda ERC tarafından 1.5 Milyon Avro ile desteklenen projeyle, proje yürütücüsünün önceki çalışmalarında sentrozomun oluşumunda ve fonksiyonlarında çok önemli düzenleyici görevleri olduğunu gösterdiği “sentriyolar satelit” adlı hücre yapıları daha detaylı bir şekilde araştırılacak.

Sentriyolar satelitler, 50 yıl kadar önce elektron mikroskop çalışmaları ile tanımlanmış olsa da bu yapıların hücrelerdeki görevleri ve sentrozomla ilişkileri henüz bilinmiyor. Projenin 5 yıllık sürecinde, hücrelerde ortalama olarak 300-400 adet bulunan bu granüler yapıların biyokimyasal ve fonksiyonel karakterizasyonunu ortaya çıkarmak amaçlanmış bulunmaktadır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Hem sentrozom hem de sentriyolar satelit yapı ve fonksiyon bozuklukları insanlarda kanser ve böbrek bozuklukları, zekâ geriliği, körlük gibi semptomlarla ortaya çıkan multisistemik genetik hastalıklara sebep olabiliyor. Dolayısıyla ERC projesi tamamlandığında elde edilen çıktıların, bu tür hastalıkların anlaşılması ve bunlar için yeni tanı ve tedavi yöntemleri geliştirilmesi için yürütülen çalışmalara önemli katkı sağlanması beklenmektedir.

BAŞARI HİKAYELERİ