Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Mayıs 2014-31 Mayıs 2019

Koordinatör

Doç. Dr. Fatih Ömer İLDAY

Bütçe

2 Milyon Avro

Türk Ortaklar

Bilkent Üniversitesi

Desteklendiği Program ve Alan
Avrupa Araştırma Konseyi
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

ufuk_avrupa

"Doğrusal Olmayan Lazer Litografisi (NLL)” temel araştırma projesinde ultrahızlı lazer atımları ve mikroplazma jetleri kullanılarak malzemelerin önce 2 boyutta, ardından 3 boyutta kendiliğinden...

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

"Doğrusal Olmayan Lazer Litografisi (NLL)” temel araştırma projesinde ultrahızlı lazer atımları ve mikroplazma jetleri kullanılarak malzemelerin önce 2 boyutta, ardından 3 boyutta kendiliğinden oluşum mekanizmalarıyla nanoyapılandırılmaları hedefleniyor.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

NLL projesi sayesinde nanoelektronikte potansiyel olarak büyük getirileri olabilecek bir teknik Türkiye’de geliştirilecek ve bu teknik nanoelektronik, yüksek teknoloji camlar gibi alanlarda uygulamaya aktarılabilecektir. Ayrıca devrimsel olabilecek 3 boyutlu yazıcı teknolojilerine bir aday olarak ultrahızlı lazer ile nanometrik skaladan başlayarak 3 boyutlu yapıların sentezlenmesi ve ultrahızlı lazer teknolojisinin Türkiye’deki gelişimi desteklenmiş olacaktır.

BAŞARI HİKAYELERİ