Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Eylül 2017-30 Eylül 2022

Koordinatör

Doç. Dr. Seda KESKİN AVCI

Bütçe

1.5 Milyon Avro

Türk Ortaklar

Koç Üniversitesi

Desteklendiği Program ve Alan
Avrupa Araştırma Konseyi
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk Avrupa ERC

ufuk_avrupa

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

COSMOS projesinin amacı, bilimsel, teknolojik ve çevresel açıdan önem taşıyan çeşitli gaz ayırma işlemlerini en yüksek verimlilikle gerçekleştirebilecek metal organik yapılı (MOF) adsorbentlerin ve membranların bilgisayarlı hesaplama teknikleri kullanılarak belirlenmesidir. Proje kapsamında, özellikle CO2 yakalama ve H2 geri kazanımı işlemlerinde üstün performans gösterebilecek MOFların atomik düzeyde detaylı simülasyonlar ile belirlenmesi ve uzun vadede bu yeni nesil nano-gözenekli malzemelere dayalı verimli gaz ayırma teknolojilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. En iyi performans gösteren MOF adsorbent ve membranlar için yapı-performans ilişkilerini ortaya koyulması ve bu ilişkileri kullanarak istisnai gaz ayırma performansına sahip yeni malzemelerin tasarlanmasına ışık tutulması da amaçlanmaktadır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Küresel ısınma dünyamızın en önemli sorunlarında biridir. Karbon dioksit emisyonu küresel ısınmaya sebep olmaktadır, küresel ısınma ise mevsim değişiklerine ve buna bağlı olarak canlı ve doğa sağlığını tehdit eden problemlere neden olmaktadır. Karbon dioksit emisyonunu azaltmanın bir yolu, bu gazı diğer gazlardan yüksek seçicilikle ayırmaktır. Bunu başaracak yeni malzemelerin belirlenmesi, küresel ısınmayı ve ilgili problemleriazaltmada büyük rol oynayacaktır. Projede, karbon dioksit yakalama ve ayırmada son derece etkili olacak ve mevcut gaz ayırma teknolojilerini radikal bir şekilde değiştirecek, atomik ölçeklerde detaylandırılmış yeni malzemelerin tasarlanması amaçlanmaktadır.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

Proje süresince, MOFların atomik düzeyde hesaplamalar ile modellenmesi üzerine çalışan bir grup oluşacaktır. Bu grubun nano-gözenekli malzemelerin özel uygulamalar için tasarlanması ve seçilmesi konusundaki etkinliğinin yüksek olması, uluslararası alanda öncü konuma gelmesi amaçlanmaktadır. Projede çalışarak tezlerini yapacak olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile genç araştırmacılar yetiştirilmesine katkı sağlanacaktır.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Proje kapsamında şu an bir doktora sonrası araştırmacı, 2 doktora öğrencisi istihdam edilmektedir.

BAŞARI HİKAYELERİ