Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Aralık 2011-01 Aralık 2016

Koordinatör

Uppsala Üniversitesi (İsveç)

Bütçe

4.3 Milyon Avro

Türk Ortaklar

İstanbul Teknik Üniversitesi

Desteklendiği Çerçeve Program

7. Çerçeve Programı

ufuk_avrupa

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabilmek için;

  • Mevcut durumun tespiti
  • Farkındalık yaratma
  • Eşitliği sağlayacak politika ve stratejilerin geliştirilmesi
  • Alınan kararların uygulanması ve ana akımlaştırılması
  • Bu süreçlerin izlenmesi ve yönetilmesi
  • Sonuçların değerlendirilmesi
  • Geri besleme ile sistemin sürekli iyileştirilmesinin sağlanması
  • Değişim sürecinde karşılaşılan engellerin tespit edilmesi ve bunlarla mücadele yöntemleri

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Akademik araştırmacıların çalışma ortamlarında değişimler uygulamak, kadın araştırmacıların bilim ve teknolojide kalmaları ve akademik kariyer yapmalarını teşvik etmek, tüm araştırma personelinin iş koşullarını iyileştirip; araştırma gücünde çeşitlilik geliştirmek ve böylece her kıdem düzeyinde yaratıcılığın ve araştırma çıktısı kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak, kadın araştırmacıların daha fazla işe alınması ve görevde kalmalarını sağlayacak olanakları geliştirmek ve böylelikle akademik hiyerarşinin yüksek düzeylerine ilerlemelerine katkıda bulunmak ve karar verme süreçlerindeki etkilerini artırabilmesidir.Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratma ve yükseköğretimde kadın akademisyenlerin güçlendirilmesi konusunda önem taşımaktadır. FESTA, politika ve stratejileri kapsamında geliştirdiği tavsiyeler, raporlar ve online toolkit’ler ile yükseköğretim alanında kadın akademisyenlerin karşılaştığı zorlukların ortadan kaldırılmasına yönelik önemli katkılarda bulunmuştur.

BAŞARI HİKAYELERİ