Koordinatör

Avrupa Üniversite Enstitüsü

Bütçe

2.6 Milyon Avro

Türk Ortaklar

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk2020

Proje İnternet Sitesi
Accept Pluralism
ufuk_avrupa

Hoşgörü, çoğulculuk ve sosyal uyumun sağlanması ile Avrupa’nın karşı karşıya kaldığı sorunlara getirilebilecek çözümlerin araştırılmasıdır.   Başlangıç ve Bitiş Tarihi...

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Proje, Avrupa'da yaşayan etno-kültürel ve dinsel azınlıkların çoğunluk toplumları tarafından nasıl siyaset, eğitim ve kamu alanlarında kabul edildikleri, dışlandıkları veya ayrımcılığa uğradıkları durumları analiz etmiştir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Avrupa’da liberal ve seküler demokrasilerde kültürel çeşitliliğin nasıl barındırılabileceğinin sorgulandığı projede, hoşgörü, kabul etme, saygı ve tanıma kavramları incelenmiştir. ACCEPT PLURALISM hem yerli hem de göçmen azınlık gruplara bakarak; karşılaştırmalı, teorik ve deneye dayalı analizler ile  hoşgörü arayan fakat hoşgörmememiz gereken; uygun görmediğimiz ama hoşgörmemiz gereken ve hoşgörünün ötesini istediğimiz ve saygı ve tanıma elde ettiğimiz bireyleri, grupları ve eylemleri konu edinmiştir. Özellikle, 15 Avrupa ülkesinde ne zaman, neyin ve kimin tolere edilmediği ve saygı görmediği; bunların neden olduğu, farklı siyasi aktörlerin azınlık gruplarının/bireylerin ve belli eylemlerin neden tolere edilmediği / saygı gösterilmediği konusunda öne sürdükleri nedenler araştırılmıştır.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Proje uygulamaları, politikaları ve kurumları analiz ederek Avrupalı toplumların çeşitliliğe karşı daha saygılı olmaları için karar vericilere ana mesajlar üretmiştir.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

Göç araştırmaları alanında yürütülen çalışma süresince kullanılan araştırma yöntemleri ve uluslararası çalışma deneyimi mesleki becerilerin ve profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine olumlu katkı sağlamıştır.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Proje yoluyla, uluslararası göç araştırmaları alanında insan kaynağı geliştirilmesine fayda sağlanmıştır.

BAŞARI HİKAYELERİ