Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Ocak 2010-01 Aralık 2012

Koordinatör

Anvers Üniversitesi

Bütçe

2.4 Milyon Avro

Türk Ortaklar

Koç Üniversitesi

Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

Proje İnternet Sitesi
EUMAGINE
ufuk_avrupa

EUMAGINE Projesi, insan hakları ve demokrasi algısının uluslararası ölçekte göç etme istek ve kararlarındaki rolünü Avrupa merkezli olmayan bir şekilde incelemeyi hedeflemektedir....

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

2010 ve 2013 yılları arasında 8,000 kişilik bir anket çalışması ve 360 derinlemesine görüşme sonucunda elde edilen özgün ve zengin veri tabanı, sekiz ortak kurum işbirliği ile toplanmıştır. Koç  Universitesi Türkiye’de yurtdışına göç veren bir bölge olan Emirdağ (Afyon), az göç veren bir bölge olan Dinar (Afyon), tarihsel olarak göç alan bir bölge olarak Fatih (İstanbul) ve insan hakları ile ilgili özel durumundan dolayı Van Merkez (Van) ilçelerinde araştırma yürütmüştür. Projenin en önemli bulgusu, araştırma kapsamındaki diğer ülkelere kıyasla, Türkiye’den Avrupaya göçün eskisi kadar arzulanan bir hayat projesi olmamasıdır. Avrupa’daki yaygın algıya rağmen, Türkiye’deki katılımcıların çoğunluğu Avrupa’ya göç etmektense Türkiye’de kalmayı tercih ettiklerini söylemişlerdir. Katılımcıların Avrupa’daki insan hakları ve demokrasi algıları son derece olumludur. Bununla beraber, Türk vatandaşlarının Avrupa’da yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığa maruz kaldıkları ile ilgili algıları oldukça yaygındır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Proje kapsamında toplanan veriler Avrupa’nın göçü önlemeye dayalı politikalarından ziyade, insanların kendi ülkeleri ve Avrupa hakkındaki değişen algılarının, göç etme isteklerini etkilediğini göstermiştir.Proje, Türkiye, Fas, Senegal ve Ukrayna gibi göç veren ülkelerde Avrupa’nın nasıl algılandığı konusunda biricik ve karşılaştırmalı bir bakış açısı sunmaktadır.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Araştırmanın sonuçları ve karşılaştırmalı ve karma yöntemli metodolojik yaklaşımı, uluslararası hareketliliği algı, istek, niyet açısından inceleyen çalışmalara katkıda bulunmuştur.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

Projede uygulanan karşılaştırmalı araştırma yöntemleri mesleki becerilerin ve profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine katkı sağlamıştır.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Proje "algı" çalışmalarına yaptığı akademik katkı sayesinde bu alanda çalışan akademik insan kaynağının gelişmesini sağlamıştır.

BAŞARI HİKAYELERİ