Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Aralık 2012-01 Aralık 2015

Koordinatör

Pädagogische Hochschule Freiburg (Almanya)

Bütçe

3.3 Milyon Avro

Türk Ortaklar

Hacettepe Üniversitesi

Desteklendiği Çerçeve Program

7. Çerçeve Programı

ufuk_avrupa

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

İş dünyası ile ilişkilendirilmiş araştırmaya-sorgulamaya dayalı öğrenme, öğrencileri katılımcı bir birey olarak hayata ve yaşam boyu öğrenmeye hazırlar. Sorgulamaya dayalı öğrenme (ASDÖ), öğrencilere belirsiz ve hızlıca değişen gelecek ile karşılaşmak ve yönetmek için gerekli olan sorgulayan beyinler ve tutumlar geliştirmeyi ve teşvik etmeyi amaçlar.  Temel olarak ASDÖ, öğrencilerin aktif ve sorgu dolu bir yaklaşım benimsemeleri ve öğretmenlerin bu yaklaşımı destekleyerek ve kullanarak kavram bilgisi ve kavram ilişkili becerilerin yanında günümüzde 21. yy becerileri olarak da  telaffuz edilen becerilerin kazandırılmasıdır. Bunun yanında ASDÖ’nün faydalarını arttırmak ve fen ve matematiği öğrenciler için daha anlamlı hale getirmek için zengin mesleki bağlamlar - İş Dünyası (İD) -  desteklenmektedir.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

Yaşam için Matematik ve Fen (mascil), Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı tarafından desteklenen uluslararası bir projedir. Hacettepe Üniversitesi’nin de yer aldığı mascil projesi,13 Avrupa ülkesinden 18 proje ortağı ile 2013-2016 yılları arasında yürütülmüştür. Bu süreçte proje ile iş dünyasındaki gerçek yaşam içerikli konulardan, öğrencilerin soru ürettiği, olayları keşfettiği ve araştırma ruhu geliştirildikleri ve böylece gelecekteki zorlukları yönetebilecekleri bir öğretim kültürü oluşturmaya teşvik edilmesi, ilk ve ortaöğretim matematik ve fen bilimleri derslerinde araştırmaya-sorgulamaya dayalı öğrenme (ASDÖ) yaklaşımının yaygın bir şekilde kullanımını desteklenmesi ve matematik ve fen bilimleri eğitimi ile iş dünyası arasında bir ilişki kurulması hedeflenmiştir. Proje ile öğretmenler ve öğretmen yetiştiren eğitimciler için mesleki eğitimler gerçekleştirilmiş, iş dünyası ile ilişkili olarak araştırmaya-sorgulamaya dayalı öğrenmeyi teşvik eden materyalleri ücretsiz kullanıma sunulmuş ve öğretmenleri bir e-öğrenme ve iletişim platformu ile Avrupa çapında iletişim ağları oluşturma konusunda desteklenmiştir.

BAŞARI HİKAYELERİ