Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Aralık 2016-31 Aralık 2022

Koordinatör

İsveç Halk Sağlığı Kurumu (İsveç)

Bütçe

6 Milyon Avro

Türk Ortaklar

Cumhuriyet Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi

Desteklendiği Program ve Alan
Sağlık
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk2020

Proje İnternet Sitesi
http://www.cchfvaccine.eu/
ufuk_avrupa

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü, Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Afrika’da insanlarda yaygın ve ölümcül salgınlara neden olan bir patojendir. Günümüzde KKKA virüsüne karşı etkili ve otoritelerce onaylanmış bir aşı yoktur. CCHFVaccine projesiyle, bu hastalığın önlenmesi için klinik araştırma yöntemlerini kullanarak aşı adayları arasında uygun bir KKKA virüsü aşısının belirlenmesi için multidisipliner bir araştırma ağı kurma amaçlanmaktadır. Geliştirilen aşı adaylarından başarılı olanların Faz 1 klinik çalışmalarının yapılıp nihai olarak KKKA virüsü aşısı elde edilmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda KKKA virüs araştırmalarındaki immünolojik ve aşı geliştirilmesi süreçlerinin iyileştirilmesi, bilgi eksikliklerinin tamamlanması amaçlanmaktadır. Proje araştırmalarından elde edilen bilimsel verilerin saygın bilimsel dergilerde yayınlanması hedeflenmektedir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Günümüzde, dünya yeniden önem kazanan ulusötesi doğal viral enfeksiyon salgınları ile karşı karşıyadır. CCHFVaccine Projesi, Avrupa'da ve diğer endemik bölgelerdeki KKKA enfeksiyonu tehdidiyle mücadele etmeye katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Projede, KKKA virüs araştırmalarındaki immünolojik ve aşı geliştirilmesi süreçlerinin iyileştirilmesi, bilgi eksikliklerinin tamamlanması amaçlanmaktadır. KKKA virüsüne karşı etkili ve otoritelerce onaylanmış bir aşı bu alandaki ihtiyacı giderecek, ve üretim sürecine geçilecektir.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Bu proje, KKKA’dan kaynaklanan ölüm ve ekonomik kayıpların azaltılmasına yardımcı olarak hem insan, hem de hayvan aşılarının geliştirilmesine öncülük edecektir. 

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

Projede görev alan genç araştırmacılar yurtdışındaki proje ortağı merkezlere araştırma ziyareti gerçekleştirerek teknik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi sağlanacaktır.  

BAŞARI HİKAYELERİ