Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Aralık 2015-31 Aralık 2018

Koordinatör

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK)

Bütçe

1.1 Milyon Avro

Türk Ortaklar

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK)

Desteklendiği Program ve Alan
Sağlık
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

ufuk_avrupa

Projenin genel amacı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun (THSK) meslek hastalıklarına odaklanarak iş sağlığı alanında bilimsel duruşunun güçlendirilmesidir.   Başlangıç ve...

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

ESPrIT projesi ile THSK İş Sağlığı alanında, meslek hastalıklarının tanınması ve izlenmesi odaklı eğitim, danışmanlık hizmetleri alarak merkez ve taşra teşkilatında Toplum Sağlığı Merkezleri  (TSM) bünyesinde yaklaşık 4 yıldır İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti sunmakta olan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanları, işyeri hemşiresi, yardımcı sağlık personeli ve hatta istatistikçi ve Bilişim uzmanı çalışanlarının bu alandaki yeterliliklerinin artırılmasını hedeflemiştir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

İş Sağlığı alanında yayımlanmış olan yabancı ve yerli bilimsel kitap, dergi, makale ve kılavuzların derlenerek bu alanda çalışan tüm paydaşların faydalanmasına açık olacak olan çevrimiçi kütüphane Sağlık Bakanlığı internet sayfasından ulaşılabilir halde hizmete sunulacaktır.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun İş Sağlığı Alanında Bilimsel Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi, Ufuk2020 "Twinning" çağrısı kapsamında yarışan 550 proje arasından fonlanmaya hak kazanan 60 proje arasına girme başarısını göstermesi ve 2015 yılında Türkiye’den fonlanmaya hak kazanan tek Twinning projesi olması nedeniyle de önem arz etmektedir.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

Projenin genel amacı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun (THSK) meslek hastalıklarına odaklanarak iş sağlığı alanında bilimsel duruşunun güçlendirilmesidir.

BAŞARI HİKAYELERİ