Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Mayıs 2015-01 Mayıs 2017

Koordinatör

Waterford Institute of Technology, BİRLEŞİK KRALLIK

Bütçe

500,000 Avro

Türk Ortaklar

Koç Üniversitesi

Desteklendiği Program ve Alan
İklim, Enerji ve Mobilite
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

ufuk_avrupa

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

CIRCLE projesi, Avrupa'daki Moleküler İletişim alanında yapılan çalışmaların birbirine yakınsaması ve gerekli atılımların yapılabilmesi için ortak bir araştırma gündemi oluşturmayı amaçlamaktadır. Kanser gibi hastalıklar için gelişmiş tümör tedavi tekniklerinin birlikte bağlanmasını sağlayan bir vücut içi sensör ağı ile ilgili teorik ve deneysel araştırmalar geliştirilecektir. Kombine saptama ve tedavi teknikleri kan dolaşımında dolaşımdaki tümör hücresi (CTC) algılama, genetik olarak değiştirilmiş bakterilerin tümör kütlesi içine enjekte edilmesi, tümör gelişiminin ve bakterilerin transkriptomunun gerçek zamanlı izlenmesi, proteom ve zaman ve vücut organlarındaki konsantrasyonu konuları üzerine yoğunlaşılacak ve sarsıcı tedavi teknikleri geliştirilecektir. Bunlara ek olarak:

  • Uyumlu araştırma metodolojileri ve Moleküler İletişim alanındaki teknikler geliştirilecektir.
  • Moleküler iletişim araştırmalarında, kritik kitle odaklı ilerlemeler sağlanacaktır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

İnsanlar dahil biyolojik sistemler için gelecekteki biyolojik tıbbi uygulamalar için Temel Etkinleştirme Teknolojisi'ne yönelik bilimsel ilerlemeler sağlanacaktır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Yenilikçi tıbbi çözümler üzerindeki etkisi ile Endüstri katılımı için bir yol oluşturulacaktır.

BAŞARI HİKAYELERİ