Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Eylül 2019-31 Ekim 2023

Koordinatör

T.C. Sağlık Bakanlığı

Bütçe

6.592.200 Euro

Desteklendiği Program ve Alan
Sağlık
ufuk_avrupa

HSMonitor, hipertansiyon hastalarının hastalıklarını sağlık uzmanlarıyla birlikte yöneteceği, yapay zeka ve öneri motoruna sahip, elektronik sağlık kayıtlarıyla (e Nabız) entegre bir kronik hastalık...

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Hipertansiyonun toplumlarda görülme ve teşhis koyulan hastalarda komplikasyon görülme sıklığı ve tüm bunların sağlık ekonomilerine olan yükü giderek artmaktadır. Hipertansiyonun erken teşhis edilmesi, teşhis alan hastaların yardımcı sağlık personeli tarafından eğitilmesi ve hastalık yönetimi sürecinde öğün, ilaç dozu ayarlaması, uyku ve egzersiz düzeni gibi kararların hasta tarafından verilmesi, komplikasyonların gelişmesinin önlenmesi ve hasta ile doktor arasında bir iletişim ağının sürdürülebilmesi için gerekli bir altyapı ve yazılım bulunmamaktadır. HSMonitor bu ihtiyaçlara cevap verip hem halk sağlığının korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunacak hem de ICT pazarının sağlık hizmetlerine cevap verme yetisini geliştirerek küresel ekonomiye katkı sağlayacaktır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Avrupa sağlık hizmetlerinin geleceği kişi merkezlidir. İletişim ve bilgi teknolojilerindeki (BİT) dijital gelişmeler, hastalara e-sağlık çözümlerine daha kolay ve daha geniş erişim sağlıyor. Teletıp ve mobil sağlığa dayanarak, kişiselleştirilmiş sağlık hizmeti sadece hastanede geçirilen zamanı azaltmakla kalmaz, aynı zamanda iyileşmeye de yardımcı olur. AB tarafından finanse edilen HSMonitor projesi, tüm aşamalarda hipertansif hastaların destek ihtiyaçlarını belirlemek için kronik bakım modelini uygulayacaktır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Entegre ICT özellikli hipertansiyon bakım çözümü bir tasarıma dayanmaktadır. Tedarikçiler, açık piyasa danışma ve mimarlık spesifikasyonundan prototipin geliştirilmesi ve test edilmesine ve 500 hasta ve 150 profesyonel ile bir deneme aşamasına kadar her bir tedarik aşamasından sonra değerlendirilecektir.

BAŞARI HİKAYELERİ