Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Ocak 2021-30 Eylül 2024

Koordinatör

REGION JAMTLAND HARJEDALEN (İsveç)

Bütçe

€ 6 641 875

Türk Ortaklar

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

Desteklendiği Program ve Alan
Sağlık
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

INCAREHEART Projesi

Avrupa Komisyonu Horizon 2020 Programı kapsamında Genel Müdürlüğümüzün paydaş olarak yer aldığı; İsveç, İtalya, Yunanistan, Portekiz, Hollanda, İspanya ve Almanya’dan partnerlerle beraber hazırlanan ve 04 Haziran 2020 tarihinde Avrupa Komisyonu Horizon 2020 Programı’nın “Geliştirilmiş Sağlık Hizmetleri, Ekonomik Büyüme ve Sürdürülebilir Sağlık Sistemleri” çağrısına sunulan INCAREHEART Projesi Avrupa Komisyonu tarafından fonlanmaya hak kazanmıştır. INCAREHEART projesi; İsveç’ten Jämtland Härjedalen Bölgesi koordinatörlüğünde, T.C. Sağlık Bakanlığının da katılımıyla 2021-2025 yılları arasında yürütülecektir.

INCAREHEART projesinde Türkiye, İsveç, İtalya, Yunanistan ve Portekiz olmak üzere 5 Avrupa ülkesinde kronik kalp yetmezliği hastaları için multidisipliner ve ICT destekli bir bakım ve destek modeli geliştirilecek ve uygulanacaktır.  INCAREHEART projesi sağlık hizmetlerini radikal bir şekilde iyileştirerek, bilgi ve iletişim teknolojilerini sağlık hizmetlerine entegre ederek, kronik kalp yetmezliği hastaları için tedavi kalitesini ve Avrupa sağlık ve sosyal bakım sistemlerinin maliyet etkinliğini büyük ölçüde iyileştirecektir.

Projenin yukarda sayılan ülkeler haricinde Hollanda, İspanya ve Almanya’dan teknik destek partnerleri bulunmaktadır.

Projenin toplam bütçesi 6,6 milyon Euro’dur.

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Kronik kalp yetmezliğinin toplumlarda görülme ve teşhis koyulan hastalarda komplikasyon görülme sıklığı ve tüm bunların sağlık ekonomilerine olan yükü giderek artmaktadır. Kronik kalp yetmezliğinin erken teşhis edilmesi, teşhis alan hastaların yardımcı sağlık personeli tarafından eğitilmesi ve hastalık yönetimi sürecinde öğün, ilaç dozu ayarlaması, uyku ve egzersiz düzeni gibi kararların hasta tarafından verilmesi, komplikasyonların gelişmesinin önlenmesi ve hasta ile doktor arasında bir iletişim ağının sürdürülebilmesi için gerekli bir altyapı ve yazılım bulunmamaktadır. INCAREHEART bu ihtiyaçlara cevap verip hem halk sağlığının korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunacak hem de ICT pazarının sağlık hizmetlerine cevap verme yetisini geliştirerek küresel ekonomiye katkı sağlayacaktır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Avrupa sağlık hizmetlerinin geleceği kişi merkezlidir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki dijital gelişmeler, hastalara e-sağlık çözümlerine daha kolay ve daha geniş erişim sağlamaktadır. Teletıp ve mobil sağlığa dayanarak, kişiselleştirilmiş sağlık hizmeti sadece hastanede geçirilen zamanı azaltmakla kalmamakta, aynı zamanda iyileşmeye de yardımcı olmaktadır. AB tarafından finanse edilen INCAREHART projesi, tüm aşamalarda kronik kalp yetmezliği hastalarının destek ihtiyaçlarını belirlemek için uluslararası kronik bakım modelini uygulayacaktır. 

Endüstriyel İnovasyon

Entegre ICT özellikli kronik kalp yetmezliği bakım çözümü bir tasarıma dayanmaktadır. Tedarikçiler, açık piyasa danışma ve mimarlık spesifikasyonundan prototipin geliştirilmesi ve test edilmesine ve 500 hasta ve 150 profesyonel ile bir deneme aşamasına kadar her bir tedarik aşamasından sonra değerlendirilecektir.

BAŞARI HİKAYELERİ