Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Şubat 2021-28 Şubat 2025

Koordinatör

FUNDACION DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA LA PROMOCION ESTRATEGICA EL DESARROLLO Y LA INNOVACION URBANA (İspanya)

Bütçe

€ 5 106 770,51

Türk Ortaklar

DE Sürdürülebilir Enerji ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Edirne Belediyesi, Sıfır Ayrımcılık Derneği

Desteklendiği Program ve Alan
Sağlık
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

WELLBASED Project

WELLBASED, 6 farklı pilot şehirde (Edirne- Türkiye, Valensiya-İspanya, Heerlen-Hollanda, Leeds-İngiltere, Budapeşte- Macaristan, Jelgava- Letonya) kanıta dayalı yaklaşımlar üzerine inşa edilmiş, enerji yoksulluğunu ve vatandaşların sağlığı ve refahı üzerindeki etkilerini önemli ölçüde azaltmak için kapsamlı bir kentsel sağlık programı tasarlamayı, uygulamayı ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Ana faaliyetler:

  1. Kentsel programın enerji yoksulluğu ve bunun sağlık üzerindeki etkilerini azaltacak şekilde tasarlanması
  2. Kentsel programın proje pilotlarında uygulanması
  3. Değerlendirme ve politika önerilerinin geliştirilmesi
  4. Yeni iş modellerinin ve enerji yoksulluğuyla mücadeleyi amaçlayan kentsel sağlık müdahalelerini finanse etmenin alternatif yollarının araştırılması

Projeden beklenen çıktılar arasında kent sağlığını geliştirecek kentsel politikaların geliştirilimesi, kentlerde fiziksel/ruhsal açılardan halk sağlığında iyileştirmelerin sağlanması ve kentlerde sağlık hizmetlerine erişimde eşitsizliklerin azaltılması bulunmaktadır.

Enerji yoksulluğu önlemleri ve politikaları ile sağlık konusunda ilgili iyileştirmeler arasında doğrudan bir bağlantı kuran WELLBASED proje uygulamaları, en çok savunmasız nüfusu hedef almaktadır. Pilot bölge olarak projede yer alan Edirne’de ağırlıkla Romanların ikamet ettikleri mahallelerinde enerji yoksulluğu yaşayan ve yaşam kalitesi düşük olan kesimler için sağlık ve refahın iyileştirilmesi çalışmaları yapılmaktadır.

CO2 emisyonlarına neden olan kömür vb. düşük kaliteli yakıt kullanımı yerine alternatif yakıtların kullanımı ile sera gazı salımının azaltılmasında, dolayısı ile iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesine ve enerji yoksulluğunun azaltılarak kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlamaktadır. Projede enerji yoksulluğu ile mücadele için kentsel politikaların geliştirilmesi ile bu konuda yapılan ve yapılacak diğer çalışmalara bilimsel katkı sağlanmakla birlikte, enerji yoksulluğu yaşayan ve yaşam kalitesi düşük olan kesimlerin sağlık ve refahının arttırılması projenin sosyal katkısı olmaktadır. Hükümetler tarafından sağlık için daha az para harcanması sağlanarak ekonomik katkı da sağlamaktadır.

Şehirlerdeki enerji yoksulluğunun azaltılması, kentsel sağlık ve yaşam kalitesini yüksek düzeyde sürdürülebilir kılınması için politika önerileri geliştirilmesine katkı sağlanmaktadır. WELLBASED projesi ile, pilot bölgelerde yaşayan kesimin sağlık ve refahının iyileştirilmesinin yanı sıra; yerel KOBİ'ler için yeni iş modelleri oluşturmak için proje tarafından oluşturulan açık verilerden yararlanmak mümkün olmaktadır.

Projenin Diğer Ortakları ile İlgili Bilgiler

UFUK2020 kapsamındaki WELLBASED projesi toplam 5 M€ bütçeli 4 yıl süreli bir Avrupa Birliği projesidir. Konsorsiyumunda 19 partnerin bulunduğu projede Türkiye’den Edirne Belediyesi, Demir Enerji ve Sıfır Ayrımcılık Derneği yer almaktadır. Projede yer alan diğer proje ortakları arasında Ar-Ge merkezleri, üniversiteler, Enerji, Çevre ve Kentsel Kalkınma Ajansları, yerel yönetimler, şirketler, KOBİ’ler ile STK’lar yer almaktadır.

BAŞARI HİKAYELERİ