Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Ocak 2012-31 Ocak 2015

Koordinatör

Salzburg Araştırma Enstitüsü (Avusturya)

Bütçe

4.2 Milyon Avro

Türk Ortaklar

Sağlık Bakanlığı, SRDC Yazılım Araştırma ve Geliştirme

Desteklendiği Program ve Alan
Sağlık
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

Proje İnternet Sitesi
http://www.empower-fp7.eu/
ufuk_avrupa

EMPOWER Projesi, Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi oluşturarak, diyabet hastalarının kendi hastalıklarının yönetiminde ve izlemesinde daha etkin rol oynamalarını sağlamaktadır.  

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

EMPOWER adı verilen cep telefonu ve bilgisayar üzerinden kullanılabilen bir e-Sağlık uygulaması geliştirilmiştir. Proje kapsamında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin diyabete yönelik klinik çalışmalar kapsamında kullanımına ilişkin 12 adet makale yayımlanmıştır.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Türkiye'de sağlık harcamalarının büyük bir kısmı diyabet hastalığı ve tetiklediği diğer hastalıkların tedavisine yönelik harcamalarıdır. Projenin çıktıları bu harcamaları azaltacak yöndedir. 

BAŞARI HİKAYELERİ