Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Ocak 2016-31 Temmuz 2019

Koordinatör

TNO – Uygulamalı Bilimler Araştırma Enstitüsü (Hollanda)

Bütçe

5 Milyon Avro

Türk Ortaklar

SRDC Yazılım Araştırma ve Geliştirme ve Danışmanlık A.Ş.

Desteklendiği Program ve Alan
Sağlık
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

Proje İnternet Sitesi
http://www.power2dm.eu/
ufuk_avrupa

POWER2DM Projesi, diyabet hastalarının mevcut sağlık durumlarının ve yaşam tarzlarının takip edilerek uygulanan tedavilere göre ileriye yöneliktahminler sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu şekilde,...

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Diyabet Tip 1 ve Tip 2 hastaları için mobil ve web uygulamaları üzerinden kullanabilecekleri kişiselleştirilmiş öz-yönetim sistemi (POWER2DM SMSS). Üç ana bölümden oluşmaktadır;

  • Diyabet hastaları için kullanılan tahmin modelerinin birleştiren ve bu şekilde hastalığın ilerlemesine yönelik çıkarılacak günlük ve uzun vadeli tahminleri kullanan hastaya yönelik karar destek sistemi,
  • Sağlık davranışları değişim teorileri kullanarak hastaya sürekli olarak otomatik olarak diyabet koçluğu yapacak mobil ve web uygulamaları,

Gerçek zamanlı  kisisel veri toplama ve işleme sistemi.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

POWER2DM projesi ve oluşturulacak yaklaşım Diyabetin yaşam boyu bakımı ve engellemeye yönelik çalışmaları ileriye taşımak amacı ile aşağıdaki problemlere çözümler arayacaktır:

  • Hali hazırda var olan, hastaları hedeflemeyen ve sadece kan şekeri yönetim sürecine odaklanan karar destek sistemlerinin sınırlı etkilerinin aşılması gerekliliği
  • Yapılan kanıta dayalı çalışmalar ile uygulanan Diyabet tedavi süreçleri arasındaki farklılık ve boşlukların doldurulması gerekliliği
  • Uzun süreli ugulanabilecek etkisini yitirmeyen müdahele yöntemlerinin gerekliliği
  • Optimum tedavi modelinin oluşturulmasında geçen zamanın azaltılması gerekliliği

Hastaya yönelik karar destek servisleri için karmaşık kanıta dayalı modellerin uygulanabilmesi

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Geliştirilen sistem Almanya, Hollanda ve İspanya’da proje ortakları IDK, LUMC, ve SAS koordinasyonunda 3 pilot uygulama dahilinde toplam 140 gerçek hasta üzerinde denenecektir. Pilotlar hem Diyabet bakım süreci hem de systemin güvenirliliği ve performansı açısından değerlendirilecektir. Bu kapsamda Diyabet bakım ve hizmet süreclerinin iyileştirilmesinde rolu olacacağı öngörülmektedir.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

POWER2DM projesinden edindiğinimiz kazanımlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen PROEMPOWER (http://www.proempower-pcp.eu/)  projesine katılım sağlanması planlanmaktadır. 

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Projenin amaçlarından biri optimum tedaviye hızlı bir şekilde ulaşılarak fazladan ilaç ve tedavi masraflarının düşürülmesidir. Bu kapsamda ilaç endüstrisinde yurtdışı bağımlılığını azaltması beklenebilir.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Projenin Diyabet bakım süreci ve davranış değişikliği konularında ulaşılacak yenilikler Sağlık Bakanlığı tarafından Diyabet ile mücadele kapsamında Aile Hekimliği ve üst basamak sağlık kurumları açısından süreç ve yaklaşımların yenilenmesi için kullanılabilir.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

Yenilikçi diyabet bakım süreçleri, Avrupa’da bazı ülkelerde olduğu gibi diyabet hemşileri ve kişisel sağlık yaşam koçları gibi mesleki özelleşmelere ihtiyaç duyabilir. Bu kapsamda süreçte yaşanan değişiklikler bu mesleki özelleşmelerin ve yeteneklerin geliştirilmesine fayda sağlatabilir.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Kronik hastalık yönetimi ve davranış değişkliği uygulama ve sistemlerinin artması ile beraber bu konuda hizmet verecek insan kaynağının (uygulama geliştirici, sağlık personeli;hekimler, aile hekimleri, hemşireler, diyetisyenler ve piskologlar) gelişmesine katkıda bulnabilir.   

BAŞARI HİKAYELERİ