Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Haziran 2021-30 Haziran 2025

Koordinatör

ECLEXYS SAGL (İsviçre)

Bütçe

€ 5 091 267,50

Türk Ortaklar

SRDC

Desteklendiği Program ve Alan
Sağlık
Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

CAREPATH

CAREPATH Projesi, hafif bilişsel bozukluğu veya hafif demansı olan multimorbid hastaların tedavi yönetiminin klinik kılavuzlar ışığında optimizasyonu için BİT tabanlı bir çözüm önermektedir.

Önerilen çözüm, daha önce başarılı bir şekilde tamamlanan Ufuk2020 projelerinin sonuçları olan IONIS, C3-Cloud ve imergo®-ICP sağlık platformlarının üzerine kurulacak olup, hem sağlık hizmeti sağlayıcıları hem de hastalar için multimorbidite ve demans zorluklarının verimli bir şekilde ele alınmasını hedefleyen bütünsel bir entegre bakım ortamı sağlayacaktır.

CAREPATH demansı olan yaşlı multimorbid hastalarının tedavi ve bakımı için bilgisayarla yorumlanabilir klinik kılavuzların geliştirilmesine odaklanacaktır. Kılavuz odaklı klinik uygulama ve hasta merkezli entegre bakım sunumu için kalite performans göstergeleri geliştirecektir.

CAREPATH pilotları, birbirinden farklı sağlık hizmeti altyapıları,  dijital olgunluğu, sosyal bakım sistemleri  ve demans ulusal programları olan dört Avrupa ülkesinde (İspanya, Romanya, Almanya ve Birleşik Krallık) gerçekleştirilecektir.

Son olarak, çözümün ilgili sağlık sistemlerine ekonomik etkileri değerlendirilecektir.

Bu projede entegre bakım yaklaşımını takip ederek, multimorbid demans hastaların bağımsızlığını ve yaşam kalitesini (QoL) artırmak için onlara en iyi bakımı ve uyarlanmış çerçeveyi sunan esnek ve modüler bir sistem sağlanması hedeflenmektedir.

CAREPATH hem sağlık hizmeti sağlayıcıları hem de hastalar için bir entegre bakım çözümü sağlamayı hedeflemektedir. Hastalık grubu olarak farklı karmaşıklık düzeylerde devam eden ve demans ile kombinasyon halinde olan multimorbiditeler hedeflemektedir. Kapsama alınması planlanan hastalıklar şu şekilde listelenebilir:  Diyabet, Hipertansiyon, Kalp yetmezliği, Atriyal Fibrilasyon, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı, Astım ve Kronik Böbrek Hastalığı.

 

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadelede önemi

Multimorbidite yaşla birlikte artmakta ve dünya çapında sağlık bakım maliyetlerini artırmaktadır. Sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliği açısından dikkatle ele alınması gereken bir sağlık durumudur.  Multimorbidite demansla ilişkilendirildiğinde bu durum daha karmaşık hale gelir. Demanslı multimorbid hastalar için net bir optimal sağlık bakımı yolu yoktur. İki veya daha fazla kronik rahatsızlığı olan ve aynı zamanda demanstan muzdarip olan kişiler, demansı olmayan kişilere göre ek risk altında olma eğilimindedir: çoklu hastalıklar, demanslarını etkileyerek ilerlemesinin hızlanmasına yol açabilir, aynı zamanda demans, süregelen hastalıkların etkin yönetimini engelleyerek koşulları kötüleştirebilir. Dünya çapındaki istatistiklere göre demansla yaşayan insanların %91.8'i multimorbiddir; %13,2'si bir ek hastalıkla, %33,8'i iki veya üç ek hastalıkla, %27,8'i dört veya beş ek hastalıkla ve %16,9'u altı veya daha fazla ek hastalıkla mücadele etmektedir. Birden fazla hastalıkla yaşama deneyimi hem hastalar hem de ailelerine bakım verenler için son derece zordur. Örneğin, bilişsel bozulma, bir hastanın çoklu morbiditeyi kendi kendine yönetme kapasitesini etkiler ve böylece artan hastaneye yatış oranlarına katkıda bulunur.

CAREPATH Projesi, bu problemlere çözüm geliştirmek üzere, hafif bilişsel bozukluğu veya hafif demansı olan multimorbid hastaların tedavi yönetiminin klinik kılavuzlar ışığında yürütmek ve evde bakım ve sağlık kuruluşlarında tedavi süreçlerini efektif şekilde entegre etmek üzere bir çözüm geliştirmeyi hedeflemektedir.

 

Bilimsel/Sosyal/Ekonomik İnovatif Katkı 

CAREPATH projesindeki yenilikler şu şekilde özetlenebilir:

  • CAREPATH, hastalık merkezli bir bakım yerine, yaşlıların değişen ihtiyaçlarına odaklanan kişiselleştirilmiş bakım sunmak için Ev/Sağlık İzleme Platformu, Uyarlanabilir Entegre Bakım Platformu ve Akıllı Karar destek hizmetlerini entegre eden hasta merkezli bir yaklaşım sunacaktır.
  • Hastanın demans profilini ve hastanın içsel kapasitesindeki değişiklikleri tahmin etmek için makine öğrenme tabanlı yeni algoritmalar geliştirecektir.
  • CAREPATH, klinisyenler için demans ve çoklu morbiditeden kaynaklanan komplikasyonları yönetmede onları destekleyen akıllı algoritmalar geliştirecektir. Bu algoritmalar hasta verilerini çoklu morbidite için optimize edilmiş bakım planlarıyla birleştirmeyi hedeflemektedir.

 

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine ve İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

CAREPATH dijital hizmetleri ve akıllı karar destek servisleri, sağlık çalışanlarının görevlerini genişletmelerine ve daha uzman çalışanlara atanan görevleri üstlenmelerine olanak tanıyacaktır. Hastaların bilgilerinin yanı sıra ekibin geri kalanıyla anında  ve efektif iletişim sağlaması  sayesinde performanslarını artıracaktır.

BAŞARI HİKAYELERİ