Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Nisan 2021-30 Nisan 2024

Koordinatör

EI-JKU

Bütçe

€4,999,670

Türk Ortaklar

İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi

Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

campaigns

İklim değişikliği, insanların neden olduğu, insanları etkileyen ve insan merkezli bir çözüm gerektiren bir sorundur. CAMPAIGNers, 5 kıtada ve 20 milyondan fazla sakini olan 16 büyük şehirde yaşam tarzı dönüşüm potansiyelini ve ilgili engelleri ve kolaylaştırıcıları belirleyerek, düşük karbonlu yaşam tarzlarını iklim değişikliğinin yarattığı sorunların çözümünün önemli bir parçası haline getirmeyi hedefliyor. 

Bu doğrultuda, sera gazı azaltımına yönelik uygulanabilir yöntemler, ampirik olarak doğrulanmış yaşam tarzı değişikliklerini içerecek şekilde geliştirilmiştir ve büyük ölçekli yaşam tarzı dönüşümünün sistem düzeyindeki etkilerine ilişkin sağlam bilgiler sağlamak için AB'de kullanılan başlıca entegre modelleme araçlarına uygulanır.

CAMPAIGNers, yaşam tarzı değişikliklerini teşvik eden toplumsal yapıların ve müdahalelerin anlaşılmasını önemli ölçüde geliştiren projelerin bulgularından faydalanmaktadır. Yaşam tarzlarının dönüşümünü hedefleyen araştırmalar ya dar, belirli bağlamlar veya gruplarla sınırlıdır ya da çoğu vatandaşın gerçek deneyimlere sahip olmadığı varsayımsal davranışlarla ilgilidir. 

CAMPAIGNers’ın çığır açan yaklaşımı, 100.000'den fazla vatandaşın ilgi çekici bir uygulama aracılığıyla, günlük rutinlerine uyarlanmış “hedef koyma-hedeflere ulaşma” bağlamına dahil olmasını sağlayarak bu dezavantajların üstesinden gelmeyi amaçlamaktadır. Katılımcıların davranışları, tepkileri, kısa anketlere verdiği cevaplar da davranışsal süreçlere, (yerel) değişimin önündeki engellere ve motive edici faktörlere ilişkin emsalsiz veriler sunacak ve şehirlerin düşük karbonlu yaşam tarzlarını teşvik edecek politikalar oluşturması için deneysel temelli bilimsel destek sağlayacaktır.

CAMPAIGNers projesinde, yerel, ulusal ve AB politika yapıcıları ile birlikte, 'doğru düzeyde harekete geçme' ile ilgili içgörüler analiz edilecek ve uygulamaya hazır politika önerileri ortaklaşa türetilecektir. Bu çerçevede, AB Parlamentosu'nda Birinci Başkan Yardımcısı McGuinness'in ev sahipliğinde ve 6 ülke ve 4 siyasi partiden 9 Avrupa Parlamentosu Üyesinin daha desteklediği bir çalıştay, üst düzey geri bildirim sağlayacak ve fikir birliği oluşturmaya katkıda bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, enerji davranışı, enerji yaşam tarzları, düşük karbonlu yaşam tarzı

BAŞARI HİKAYELERİ