Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Mayıs 2016-30 Kasım 2019

Koordinatör

AIMPLAS (İspanya)

Bütçe

8.6 Milyon Avro

Türk Ortaklar

Bornova Belediyesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

Proje İnternet Sitesi
http://www.urbanrec-project.eu
ufuk_avrupa

URBANREC Projesi kapsamında büyük hacimli atıklar için etkili bir atık yönetim çözümü geliştirilmesi ve geri kazanım uygulamaları yapılması amaçlanmaktadır.   Başlangıç ve...

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Proje kapsamında büyük hacimli atıklar için etkili bir atık yönetim çözümü geliştirilerek kirliliği önleme ve tekrar kullanım imkanlarının yanında, atık arıtma ve lojistiğe de yenilikçi bir yaklaşım getirilecektir. Katma değeri yüksek yapıştırıcı, çözücü, katkı maddesi köpük ve lifle örülmüş ya da güçlendirilmiş plastikler, tahta-plastik kompozitler gibi kimyasal ya da mekanik yenilikçi geri dönüşüm ürünlerini hacimli atıklardan üretmek mümkün kılınacaktır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Kentsel atık yönetiminde, atık çıkarılmadan üretim yapılmasına yönelik endüstri uygulamaları tasarlansa da büyük hacimli atıkların geri kazanımı oldukça yoğun çaba gerektirmektedir. Neredeyse Avrupa’da her yıl 19 milyon ton ev mobilyası, plastik bahçe mobilyaları ve yatak, perde, tekstil ürünlerinin %60’ı çöp depolama alanlarına gönderilerek gömülmektedir. Türkiye’de bu atıklara yönelik bir sınıflama yapılmadığından bu konuda bir bilgi mevcut değildir. Proje sayesinde büyük hacimli atıklar için etkili bir atık yönetim çözümü geliştirilecektir.  

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

URBANREC projesi, patentli ve yenilikçi ayırma teknikleriyle mobilya, yatak, plastik bahçe mobilyaları, tekstil ürünleri (perde, yorgan vs.) gibi büyük hacimli kentsel atıklarda her ton atık için 225 Avro net kazanç ve yıllık 2 Milyar Avro ekonomik değer elde edilmesine olanak verecek atık arıtma ve lojistiğinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Projede uygulama yapılacak olan her ülkenin atık yönetim zincirindeki ilgili tüm aktörler (Belçika, İspanya, Polonya ve Türkiye'de yerel makamlar ve şehirler) projede ortak olarak da yer almıştır. Bu ortaklar teklif edilen çözümlerin yerel düzeyde uygulanmasını garanti etmektedir, ayrıca geliştirilecek çözümlerin her uygulama alanının belirli özelliklerine uyacak şekilde adapte edilmesi ve böylece AB düzeyinde replikasyon sağlanması hedeflenmektedir.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

Proje kapsamında uygulama yapılacak olan her ülkenin atık yönetim zincirindeki ilgili tüm aktörler projede ortak olarak da yer almıştır. Bu ortaklar teklif edilen çözümlerin yerel düzeyde uygulanmasını sağlayacağı için büyük hacimli atıklar için etkili atık yönetim çözümlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında mesleki becerilerin gelişmesi ve bilgi birikiminin oluşması beklenmektedir.

BAŞARI HİKAYELERİ