Koordinatör

INRA (Fransa)

Bütçe

6 Milyon Avro

Türk Ortaklar

Sabancı Üniversitesi

Desteklendiği Çerçeve Program

7. Çerçeve Programı

Proje İnternet Sitesi
http://drops-project.eu
ufuk_avrupa

DROPS projesi, suya daha az ihtiyaç duyan bitkilerin moleküler biyoloji ve genetik metodlarla geliştirilmesini hedeflemektedir.   Başlangıç ve Bitiş Tarihi 07...

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Projenin bilimsel ve teknolojik katma değeri; yeni ve dayanıklı bitkilerin genetik yöntemlerle üretilebilmesini sağlayan genomik bölge ve işaretçi bilgilerinin ortaya çıkarılması ve üretilecek olan yeni bitkilerin Avrupa’daki farklı iklim koşullarına maruz bırakılarak etkinliklerinin test edilmesinde, bu sayede kuraklığa dayanıklı yeni bitki türlerinin üretilebilecek olmasında yatmaktadır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

DROPS projesi kapsamında, bilgi-tabanlı ve yenilikçi bir ıslah yöntemi kullanılmış olup, bu yöntem sayesinde, karmaşık genotip-çevre etkilişiminin anlaşılması mümkün olmuştur. Dolayısıyla, pek çok yeni bitki türü üretilip, kuraklığa dayanıklılığı en yüksek olan bitki türlerinin seçilimi imkanı doğmuştur.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Bitkilerin su kullanma verimliliği ve su kıtlığına verdikleri tepkilerin genetik mekanizmalarının anlaşılması, verimsiz iklim koşullarında ürün yetiştirme stratejilerinin desteklenmesi ve Avrupa tarımının gelecekte var olması öngörülen su kıtlığına uyum sağlaması için gerekli veriler elde edilmiştir.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

DROPS projesi kapsamında üretilen çevresel senaryolarına dayalı bir simülasyon sayesinde çiftçilere özellikle mısır üretiminde kuraklığa ve beklenmedik iklim olaylarına karşı hazırlıklı olmak için gerekli teknikleri içeren program sunulmuştur. DROPS sırasında laboratuvardan alana sonuçları çevirmek için 18 doktora öğrencisi, 67 doktora sonrası sürekli araştırmacı yetiştirilmiştir. Proje kapsamında düzenlenen kurslarda 200 katılımcı uygulamalı olarak eğitilmiştir. Ayrıca proje sonuçlarının faydaları hakkında 305 bilim insanına ve çiftçiye yönelik bir konferans düzenlenmiştir.

BAŞARI HİKAYELERİ