Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Ağustos 2015-29 Şubat 2020

Koordinatör

ACCIONA (İspanya)

Bütçe

9.1 Milyon Avro

Türk Ortaklar

AKG Gazbeton İşletmeleri, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, Ekodenge Mühendislik ve Danışmanlık

Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

Proje İnternet Sitesi
http://fissac.project.eu
ufuk_avrupa

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Sanayi (inşaat, çelik, alüminyum, doğal taş, kimyasal ve yıkım ve inşaat sektörleri) ile paydaşlar arasında yenilikçi endüstriyel (simbiyoz) ortak yaşam modelinin uygulanabilmesi için metodoloji ve bir yazılım platformu geliştirilecektir Sektörler arası sanayi yan ürünleri veya atıklarının; çimento, seramik, vb. yapı malzemeleri üretimlerinde alternatif hammadde olarak değerlendirilmesi sağlanacaktır. Proje çıktılarının belirtilen sektörlerde Avrupa Birliği seviyesinde uygulanması halinde;

  • Atık üretiminde %15 azaltım ile 170298 Kilo ton atık/yıl azaltım beklenmektedir.
  • Atık arıtımı verimliliğinde %12 kazanım ile 30.36 Milyon ton kullanılabilir atık/yıl ve 2.5 Milyon Avro/yıl kazanım beklenmektedir.
  • Enerji verimliliğinde %20 artış beklenmektedir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

FISSAC Projesi, sıfır atık yaklaşımı ile hammadde kullanımı yoğun sanayilerde, teknolojik ve teknolojik olmayan gereklilikleri uyum içinde birbirine bağlayarak,«döngüsel ekonomi»ye geçilmesini sağlayacak yenilikçi bir endüstriyel ortak yaşam modeli geliştirilmesi ve uygulanması amacını taşımaktadır. Atık yönetimi ve sanayi kaynaklı çevresel etkilerin azaltımı konusu Avrupa’da uzun yıllardır sanayiciler ve bilim çevreleri tarafından sürekli olarak gündemde tutulmakta ve geliştirilmektedir. Avrupa Birliği atık yönetimi konusundaki politikalarını "sıfır atık" ve "döngüsel ekonomi" prensipleri öncülüğünde belirlemektedir. Bu nedenle endüstriyel ortak yaşam ağlarının kurulması ve devamlılığının sağlanması önemli bir hedef haline gelmiştir.  Ülkemizde de iyi atık yönetimi uygulamaları gün geçtikçe yaygınlaşmakta ve sayısız uygulama ve araştırma örneği görülmektedir.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Endüstriyel ortak yaşam örnek çalışmaları ve kurulacak bilgi ve iletişim teknolojileri platformu, yaşam döngüsü anlayışı ile, sanayicilere atıkların önlenmesi ve azaltılması konusunda rehberlik sağlayacak ve benzer uygulamaların yaygınlaşması anlamında bir yenilik sunacaktır.

Proje çıktıları, hem sanayi uygulamaları alanında yaşam döngüsü üzerinden çevresel etkileri azaltan bir atık kullanım metodolojisi, hem de hangi atıkların nereden temin edilebileceği ile ilgili olarak harita destekli bir sistem geliştirilmesine olanak sağlayacaktır.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Türkiye’de yapılmış olan endüstriyel ortak yaşam projelerine yeni bir bakış açısı katılması ve sanayi temsilcilerinin atık kullanım yöntemlerine ve uygulama örneklerine erişiminin artırılması hedeflenmektedir. 

Projede, kullanılacak olan sanayi atıkları ile yapılacak yeni ekolojik çimento, yeşil beton, yenilikçi seramik karolar ve kauçuk ahşap plastik kompozitlerin üretim çalışmaları esnasında elde edilen veriler, yerel sanayimizde uygulama alanları yaratılması açısından önem taşımakta olup «döngüsel ekonomi»nin oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

Endüstriyel ortak yaşam örnek çalışmaları ve kurulacak bilgi ve iletişim teknolojileri platformunun sağlayacağı rehberlik ile sanayicilerin atıkların önlenmesi ve azaltılması konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi beklenmektedir.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Projede sunulan çözümlerin uygulanması halinde 300,000 ek istihdam sağlanması beklenmektedir (Avrupa Birliği seviyesinde).

BAŞARI HİKAYELERİ