Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Şubat 2016-28 Şubat 2021

Koordinatör

ENEA (İtalya)

Bütçe

6.8 Milyon Avro

Türk Ortaklar

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

Proje İnternet Sitesi
http://www.g2p-sol.eu
ufuk_avrupa

G2P-SOL projesinin amacı; patates, domates, biber ve patlıcan gibi ürünlerin genetik kaynaklarının karakterizasyonun yapılması ve kayıt altına alınmasıdır. Proje kapsamında dünya çapındaki gen...

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Projenin bilimsel ve teknolojik katma değeri; Avrupa ve dünyanın farklı coğrafyalarında farklı genetik özelliklere sahip Solanaceus bitkilerinin özelliklerinin ortak bir gen bankasında toplanması ve stratejik öneme sahip genlerin korunmasıdır. Ayrıca çeşitli genetik özelliklere sahip olan bitki türleri, dijital erişim ağı sayesinde çok daha kolay ulaşılabilir ve günlük tarım uygulamalarında erişilebilir olacaktır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

G2P-SOL projesinin amacı; patates, domates, biber ve patlıcan gibi ürünlerin genetik kaynaklarının karakterizasyonun yapılması ve kayıt altına alınmasıdır. Proje kapsamında dünya çapındaki gen bankalarında bulunan bu dört ürüne ait on binlerce genetik kaynağın bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

G2P-SOL projesi sayesinde çiftçiler ve çiftçi birlikleri gibi son kullanıcıları, ekim yapacağı patates, domates, biber ve patlıcan tohumlarının genetik özelliklerini önceden bilebilecek ve istenilen genetik özelliklere sahip tohumların ekimini gerçekleştirebilecektir. Böylece Avrupa'da bahçecilik sektörünün %66'sına sahip bu bitkilerin değişen çevresel koşullara ve bitki zararlılarına karşı daha dayanıklı olanları ekilip, sürdürülebilir ve uyumlu tarım sağlanacaktır. 

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

Proje kapsamında düzenlenen ve düzenlenecek olan toplantılar ve bilimsel konferanslarda Türkiye'den 100'e yakında araştırmacının yeni geliştirilencek teknikler hakkında profesyonel yeteneklerinin artması planlanmaktadır. Avrupa Bilgiği çapında ise 500'den fazla araştırmacının ve çiftçinin bilgilendirilmesi planlanmaktadır.

BAŞARI HİKAYELERİ