Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Mayıs 2017-31 Mayıs 2021

Koordinatör

EXERGY LTD

Bütçe

12.3 Milyon Avro

Türk Ortaklar

Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk2020

Proje İnternet Sitesi
https://www.ecobulk.eu/
ufuk_avrupa

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Projenin amacı otomotiv, mobilya ve inşaat sektörlerinde kullanılan kompozit malzemelerin geri dönüşüm yüzdesini arttıracak iş modeli geliştirmek ve uygulanabilirliğini göstermektir.

Geri dönüşüm oranını arttıracak şekilde son ürün tasarımı, bu tasarımı hayata geçirecek malzemeleri geliştirme ve üretim projenin üç ana bacağını oluşturacaktır. 

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Avrupa’da 2010’da 2.7 milyar ton atık oluşturulmuştur. Bunun sadece %40’ı tekrar kullanılabilmiştir. Bu oran dünyanın geri kalan bölgelerinde çok daha düşüktür. Tekrar kullanılan malzemenin büyük bölümü minerallerden oluşmaktadır. Plastik ve odun hammaddesinin geri kazanımı ise düşüktür. Bu proje geliştireceği iş modeli ile odun ve plastik hammaddesinin geri kazanımını arttırmayı hedeflemektedir. 

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Proje sonucunda eko-inovatif ürün tasarımı hedeflenmektedir. Buna göre son ürün tüm doneler ele alınarak çevre dostu, ekonomik ve geri dönüşümü kolay olacak şekilde yeniden tasarlanacaktır.

Yine atık malzemelerin toplanması ve üretime kazanılmasında tedarik zincirlerini hedefleyen geliştirmeler yapılacaktır. 

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Ülkemizdeki odun hammadesi fiyatları, Avrupa´ya göre 2 kat, Amerika, Brezilya, Kanada, Venezuela, Ukrayna, Rusya´ya göre 3 kat daha pahalıdır.

Ülkemiz dünyanın en pahalı odununu kullanmakta olup, toplam odun hammaddesi ihtiyacının % 30-35'ini ithal odun ve odun yongası (chips) ile karşılamaktadır.

Levha maliyeti içinde, odun hammaddesinin payı % 50 civarındadır. Bu 300 milyon $’ın üstünde ithalata tekabül eder. Üretimde geri dönüşümlü malzeme oranını arttırmak ithalatı önleyici bir kazanım olacaktır. 

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Projede denenen model başarılı olur ve Türkiye’de uygulamaya alınabilirse Türkiye’de otomotiv, mobilya ve inşaat sektöründe kullanılan, kompozit malzemenin geri dönüşüm oranına olumlu etki yapacağı değerlendirilmektedir.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

Proje ile Avrupa’nın önde gelen üniversiteleri, kimyasal üreticileri, kompozit üreticileri, son ürün üreticileri ve atık malzeme yönetimi konusunda uzman paydaşlar ile ortaklıklar geliştirilecektir. Güçlü araştırma ağları ile bağlantılar kurularak, bilimsel ve teknolojik alanda yeni işbirlikleriyle ticari değeri olan knowhow geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Uluslararası proje yürütme becerisinin yanında bu ortaklıklar ciddi knowhow transferi sağlayacaktır.

BAŞARI HİKAYELERİ