Başlangıç ve Bitiş Tarihi

05 Ocak 2011-30 Nisan 2014

Koordinatör

ACTIA (Fransa)

Bütçe

4 Milyon Euro

Türk Ortaklar

Hacettepe Üniversitesi, Eti Makine A.Ş.

Desteklendiği Çerçeve Program

7. Çerçeve Programı

ufuk_avrupa

PROMETHEUS Projesi, gıda işleme sırasında oluşan istenmeyen bileşiklere, gıdaların kalitesini ve mikrobiyal güvenliğini etkilemeksizin tüketicilerin daha az maruz kalmalarının sağlanmasını...

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Projenin bilimsel ve teknolojik katma değeri; ısıl işlem esnasında oluşan istenmeyen bileşiklerin yenilikçi teknolojiler ile azaltılması yollarının daha iyi anlaşılmasında, hem de bu bileşiklerin izlenebilmesi amacıyla yenilikçi teknik ve becerilerin geliştirilmesinde yatmaktadır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

PROMETHEUS Projesi, gıda işleme sırasında oluşan istenmeyen bileşiklere, gıdaların kalitesini ve mikrobiyal güvenliğini etkilemeksizin tüketicilerin daha az maruz kalmalarının sağlanmasını amaçlamaktadır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

PROMETHEUS projesi sayesinde özellikle bebek maması gibi işlenmiş gıdalara, işlem süresince oluşan zararlı kimyasalların uzaklaştırılması için yöntemler geliştirilmiş ve bu yöntemlerin de sanayiye uygulanabilirliği konusunda araştırmalar yapılmıştır. Dolayısıyla işlenmiş gıdaların çok daha sağlıklı ve besleyici olabilmesini sağlayacak sonuçlar alınmıştır.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

PROMETHEUS projesi kapsamında yapılan araştırmalarda doktora tezleri yazılmış, ohmik pişirme, konserve ve diğer pişirme tekniklerinin uygulanması hakkında düzenlenen toplantılarda yaklaşık 30 firma temsilcisi ve araştırmacı bilgilendirilmiştir.

BAŞARI HİKAYELERİ