Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Mayıs 2021-31 Mayıs 2025

Koordinatör

Teknik Koordinatör: Ekodenge Mühendislik Mimarlık Danışmanlık Ticaret A.Ş. Finansal Koordinatör: FUNDACION CARTIF

Bütçe

7.994.956 Avro

Türk Ortaklar

Ekodenge Mühendislik Mimarlık Danışmanlık Ticaret A.Ş., Sabancı Dijital Teknoloji Hizmetleri A.Ş.

Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

circthread

CircThread projesinin temel amacı; öncelikli olarak ürün verilerine erişimin kilidini açmak ve sonrasında bu veriler ile ürün yaşam döngüsü içindeki ve dışındaki tüm aktörler tarafından kullanılabilecek, karbon emisyonlarını azaltmaya ve döngüselliği hızlandırmaya yönelik bir karar verme aracı geliştirmektir. Bu amaca ulaşmak için; proje, yaşam döngüsü zinciri boyunca ürün ve ürün bileşenlerinin, malzeme ve kimyasal verilerinin ve ilgili döngüsellik, çevresel, sosyal ve ekonomik bilgiler için ürün yaşam döngüsü zinciri boyunca bilgi alışverişini kolaylaştıracak dijital iş parçacığı metodolojisi sunacaktır. Temel olarak, Ürün Bilgi Kataloğu’na dayalı olarak ürün, değer, varlık ve yaşam döngüsü zincirleri arasında veri bağlantıları oluşturmak ve doğru, güvenilir yönetim standartları tarafından kontrol edilen veri sözleşmeleriyle bilgi alışverişini sağlamaktır. Proje, döngüsellik üzerine kurulu 7 adet iş modeli üzerinde test edilecektir:

 1. Ürün takip ve izleme,
 2. Ürün imalatı,
 3. Yedek parça geri kazanımı,
 4. Nihai kullanım sonrası durumu,
 5. Kullanım ömrünün uzatılması,
 6. Kritik hammaddeler ve kimyasallar,
 7. Tüketici davranışı.

İtalya, Slovenya ve İspanya'daki 3 demo sahasında ev aletleri (çamaşır ve bulaşık makineleri dâhil) ve ev enerji sistemleri (kazan, güneş-PV sistemleri ve piller dâhil) odaklı uygulanacaktır. Proje çalışma programının sonucu olarak,  karbon emisyonlarını azaltmayı ve döngüselliği hızlandırmayı sağlayan kararlar almayı mümkün kılacak etkiler aşağıdaki gibidir;

 1. Kullanımdaki hataların ve bakım ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasıyla ürün ömrünün uzatılması,
 2. Yedek parçaların geri kazanımı için kullanım ömrünü tamamlamış ürünlerin kalitesinin daha iyi anlaşılması,
 3. Gelişmiş ürün bileşimi verileri sağlayarak atık yönetimi ve geri dönüşüm şirketleri tarafından döngüsellik metotlarının daha iyi değerlendirilmesi,
 4. Daha güvenilir ürünler elde etmek için, ürün ve bileşenlerinin iyileştirilmiş malzeme ve kimyasal takibi ve kritik hammadde döngülerinin belirlenmesi,
 5. Ürün performans bilgilerine doğrudan erişim sağlayarak vatandaşlar ve vatandaş kuruluşlarının kararlarının güçlendirmesidir.

Anahtar Kelimeler: Döngüsel Ekonomi, Döngüsel Endüstri, H2020, Ürün Yaşam Döngüsü

BAŞARI HİKAYELERİ