Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Nisan 2020-30 Nisan 2024

Koordinatör

Fundacion Tecnalia Research & Innovation

Bütçe

€ 15.667.498,04

Türk Ortaklar

Hacettepe Üniversitesi, Tepe Betopan Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Beşe Yapı Yıkım İnşaat Geri Dönüşüm Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

Proje İnternet Sitesi
https://iceberg-project.eu/
iceberg

Proje Özeti 

ICEBERG Projesi’nde ana amaç, maliyet etkin yöntemlerle servis ömrünü tamamlamış yapı malzemelerinin katma değeri yüksek yapı malzemelerine dönüştürülerek kapalı çevrimsel sisteme (atık malzemelerin tekrar tekrar kendi endüstrisinde kullanılması) sahip yapı elemanlarını/malzemelerini geliştirmektir. ICEBERG, Avrupa çapında ahşap, beton, agrega, alçı levha, cam, polimerik yalıtım köpükleri ve inorganik yalıtım malzemelerinin tam anlamı ile döngüselliğini kapsayan 6 pilot uygulama aracılığıyla yüksek saflıkta ikincil hammaddelerin (ağırlıkça >%92) üretimi için ileri teknolojileri tasarlamayı, geliştirmeyi, uygulamayı ve doğrulamayı amaçlamaktadır. ICEBERG kapsamında, geliştirilecek yapı bilgi modellemesi (BIM) destekli “Akıllı Yıkım Aracı”, ömrünü tamamlamış atık malzemeler için dijital izlenebilirlik platformu ve Radyo Frekansı tabanlı tanımlama sistemi olmak üzere üç yenilikçi döngüsel ortak alanın lojistik stratejisini kapsayan entegre akıllı çözümler geliştirilecektir. Bununla birlikte bu projede, servis ömrünü tamamlamış atık malzemelerin geri kazanılması için: hiperspektral görüntüleme (HSI), makine öğrenimi araçları ve karışık atıkların sınıflandırma verimliliğini artırmak için robotik manipülatörler; ahşap fraksiyonlarını entegre bir parçalama, ayırma ve temizleme işlemleri için optimize edilmiş sistem ve hızlı piroliz ve saflaştırma süreçleri; atık beton için Lazer Kaynaklı Bozulma Spektroskopisi (LIBS) ve mineralizasyon ile entegre termal aşınma mobil ünitesi; geri dönüştürülmüş alçı levhalarının saflığını artırmak için HSI ayırma ve asit saflaştırma ile birleştirilmiş hidrosiklon; polimerik yalıtkan köpükler için birleşik bir saflaştırma ve solvoliz işlemi; cam ve silika içeren atıkların hidrotermal ve süper kritik tabanlı işlenmesi süreçlerini içeren yeni teknolojiler geliştirecektir. Servis ömrünü tamamlamış atık malzemelerin daha fazla değerlendirilebilmeleri için döngüsel tasarım çözümleri ve yüksek saflıkta ve yüksek oranda geri dönüştürülmüş içerikli (%30-100) yenilikçi çevre dostu yapı ürünlerinin üretimi de gerçekleştirilecektir. Proje Belçika, Finlandiya, Hollanda, İngiltere, İspanya/Fransa ve Türkiye’de gerçekleştirilecek 6 farklı pilot uygulamayı kapsamaktadır. Gerçekleştirilecek pilot uygulamalar inşaat malzemeleri açısından Avrupa Birliği geneli yapı stokunun en az %85’ini kapsaması hedeflenmektedir. ICEBERG projesi ile 2030 yılına kadar orta vadede 1.758 Milyon €'luk ekonomik fayda ve 7000 civarı yeni istihdam sağlanması planlanmaktadır. Ayrıca proje kapsamında kapalı çevrimde inşaat endüstrisinin geliştirilmesi için pek çok paydaşla (kamusal kurumlar, genç araştırmacılar, mühendisler ve potansiyel müşteriler) birlikte çalışılacaktır. 

Projenin Hedefleri

ICEBERG Projesi'nde hedef, Avrupa çapında gerçekleştirilecek bir dizi pilot çalışmalar aracılığıyla yüksek kaliteli, yüksek saflıkta ikincil hammadde üretimi için gelişen teknolojilere net bir şekilde odaklanarak, "Servis Ömrünü Tamamlamış Yapı Malzemeleri" için yeni, uygun maliyetli, döngüsel ve akıllı çözümler geliştirmek ve bu çözümleri gerçek saha koşullarında uygulamaktır. Proje, çok sayıda özel iddialı ekonomik, çevresel ve sosyal alt hedefler içermektedir. Bu hedefler yeni BIM tabanlı çözüm araçlarından yararlanılarak inşaat ve yıkıntı atıklarını işleme ve yenilikçi yapı ürünleri için akıllı çözümlere kadar uzanmaktadır. Böylece proje, yıkım öncesi planlama sürecinden, geri dönüştürülmüş inşaat ve yıkıntı atıklarının yeni ürünlerde yeniden kullanımı dahil tüm değer zincirini kapsamaktadır. Bu önemli hedefler, yeni çevre dostu yapılar için hazırlanacak tasarım yönergeleri ve konu ile ilgili politika önerileri ile desteklenecektir. Tasarım yönergelerinin ve politika önerilerinin hazırlanması, pazarın proje konularını sahiplenmesini kolaylaştırmak için yardımcı olacaktır. Bu gelişmelerin kapsamının Avrupa yapı stokunda yer alan yapı elemanlarının çoğunluğunu kapsaması oldukça değerlidir.

proje-gorseli

Proje, ayrıca geliştirilecek tüm teknolojileri kapsayan farklı, kullanım ömrü sona ermiş bina stokuna sahip yenilikçi pilot uygulamalar içermektedir. Bu pilot uygulamalar, yalnızca projenin belirli gelişmelerini test etmek için kullanılmayacak, aynı zamanda proje konseptinin tamamını belirli bir ortamda karşılaştırmaya hizmet edecektir. Proje, ilgili paydaş topluluklarında yeterli eğitimler yoluyla AB'de sürdürülebilir hammadde üretimine yönelik farkındalığı ve güveni geliştirmeye yönelik bir takım sosyal hedefler de içermektedir. Ayrıca projenin diğer bir amacı, geliştirilecek Bulut İzlenebilirlik Platformu'nda toplanan verileri çoğaltarak Hammadde Bilgi Sistemi'ne değerli bir katkı vermektir. 

Projenin Sağlayacağı İnovatif Katkı

Projenin inovasyon potansiyeli, projede hedeflenen çok sayıda yenilikçi çözüm önerileri nedeniyle çok yüksektir. Öncelikle proje ile birlikte inşaat ve yıkıntı atığı sorunları çözülüp yeni inşa edilecek yapıların döngüselliğine önemli katkılarda bulunulacaktır. Proje ile sağlanacak yenilikler, denetim aşaması için sunulan akıllı araçlardan izlenebilirlik hizmetlerine, otomatik sıralama teknolojilerinden işleme teknolojilerine ve özellikleri iyileştirilmiş çevreci yapı malzemelerinin geliştirilmesine kadar uzanmaktadır. Proje ile birlikte mevcut en ileri teknolojinin çok iyi bir şekilde anlaşıldığını ve uygulanabildiğini gösterilip daha da ilerletilebilecek önemli çıktılar önerilmektedir. Proje çıktısı olarak önemli derecede patent başvurusu, yenilikçi ürün ve hizmetler konusunda taahhütler bulunmaktadır. 

Bu projedeki çok sayıdaki gelişme, AB'yi, hammadde işleme ve geri dönüştürme teknolojilerinin bazı alanlarında ön plana çıkararak önemli bir teknolojik gelişmeye yol açacaktır. Proje, akıllı yıkım teknikleri, inşaat ve yıkıntı atığı işleme ve kalite güvence uygulamalarının daha geniş bir şekilde uygulanmasını teşvik etmek, hammadde üreten ve bu malzemeleri yeni, sürdürülebilir ürünlere dönüştüren endüstrilerde belirli bir pazar yaratmak, da dahil olmak üzere gelecekte inşa edilecek yapıların döngüselliğini geliştirmek için önemli bir potansiyele sahiptir. Proje ile birlikte, yapı ürünleri üreticileri mevcut hatlarını azaltılmış karbon ayak izine sahip yeni ürünlerin dikey entegrasyonu ile zenginleştirirken, çoğunlukla dijital araçlardan oluşan yeni işletmelerin meydana çıkması beklenmektedir.

Projeden Beklenen Kazanımlar

Proje, bilinen inşaat ve yıkıntı atıklarının haricinde ahşap ürünler, atık alçı, seramik, pencere camı ve polimer köpükler gibi şu anda yeterince kullanılmayan inşaat ve yıkıntı atığı malzemelerinin önemli derecede geri dönüşümünü sağlama ve yapıların tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel performansını iyileştirme potansiyeline sahiptir. Proje ile birlikte, doğal hammaddelerin tasarrufu, düzenli/düzensiz depolamadan kaçınılması, karbondioksit emisyonlarında azalma, su ve enerji tüketimi yoluyla çevresel etkinin azaltılmasının sağlanması hedeflenmektedir. Yeni teknolojiler, inşaat ve yıkıntı atıklarının işlenmesi sırasında nano boyut dahil tüm toz parçacıklarını yakalamak için kapalı sistemler gibi sağlık ve güvenlik bakımından iyileştirmeleri de beraberinde getirecektir. Projeden elde edilecek ilave kazanımlar özetlenecek olursa:

  • Sürekliliği sağlayacak yeni iş modellerinin ortaya çıkması,
  • Avrupa Birliği ve Dünya genelinde ICEBERG çözümlerinin yüksek oranda tekrarlanabilirliği,
  • Yeni nesil malzemelerin inşaat endüstrisinde kabul görmesinin sağlanması,
  • Avrupa’nın farklı bölgelerinde gerçekleştirilecek pilot uygulamaların tamamının enerji verimliliğinin ve çevresel etkilerinin somut olarak ortaya konulması,
  • Konu ile ilgili farkındalığı arttırmak ve paydaşların ICEBERG çözümlerine katkısını sağlamak.
yeni nesil dongusel yapı

YENİ NESİL DÖNGÜSEL YAPI MODELİ

Proje Ortakları

ICEBERG konsorsiyumu, projenin kapsamı ve amacı ile doğrudan ilişkili 10 farklı ülkeden 35 ortaktan oluşan büyük bir ekiptir. Konsorsiyum 14 Büyük Şirket, 10 KOBİ, 9 Araştırma Kuruluşu ve 2 Kamu Kuruluşundan oluşmaktadır. Döngüsel yapı zincirini kapsayan bu ortakların görevleri genel olarak;

  1. yıkım öncesi ve yıkım/tadilat;
  2. servis ömrünü tamamlamış atık malzemelerin ayrılması/yeniden kullanılması/işlenmesi;
  3. binaların döngüsel tasarımı;
  4. yapı malzemelerinin tasarımı;
  5. kullanım ve dağıtım olarak sıralanmaktadır.

ICEBERG Katılımcı Adları ve Ülkeleri

Katılımcı AdıÜlkeKatılımcı AdıÜlke
FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATIONSpainRAMPF ECO SOLUTIONS GMBH & CO. KGDE
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DEINVESTIGACIONES CIENTIFICASESRINA CONSULTING SPAIT
BESE MIMARLIK MUHENDISLIK INSAAT SANAYI TICARET LIMITED SIRKETITRSAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS UK LIMITEDUK
CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETITRSERIKAT, CONSULTORIA E INFORMATICA, S.A.ES
DERRIBOS PETRALANDA SLESSOCIEDAD PUBLICA DE GESTION AMBIENTAL IHOBE SAES
WASTECYCLEUKSOPREMAFR
EPEA GMBH - PART OF DREES AND SOMMERDETECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFTNL
ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT NVBETEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OYFI
FUNDACION GAIKERESTEPE BETOPAN YAPI MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.STR
GBN GROEP BVNLTIIHONEN ISMOFI
HACETTEPE UNIVERSITESITRTRACIMAT VZWBE
KEEY AEROGELFRUMACON OYFI
KERABEN GRUPO SAESUNIVERSITEIT LEIDENNL
LENZ INSTRUMENTS SLESVLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK N.V.BE
LOUGHBOROUGH UNIVERSITYUKVIOMICHANIA RITINON MEGARON ANASTASIOS FANIS ANONYMOS ETAIRIAEL
OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJBEVIUDA DE SAINZ, S.A.ES
ORBIX PRODUCTIONSBBEVOLKERINFRA B.V.NL

Anahtar Kelimeler: Döngüsel ekonomi; Atık geri-dönüşümü; Konut inşaatı; Endüstriyel işlemler; Çevre; Sürdürülebilirlik; BIM tabanlı yıkım öncesi denetimler; RFID/QR akıllı takip sistemleri; Döngüsel tasarım; Dijitalleşme; Yeni yeşil yapı ürünleri.

BAŞARI HİKAYELERİ