Başlangıç ve Bitiş Tarihi

05 Ocak 2021-30 Nisan 2021

Koordinatör

FUNDACIO EURECAT

Bütçe

10.711.758,67 €

Türk Ortaklar

ASAS ALUMINYUM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Desteklendiği Çerçeve Program

Ufuk 2020

SALEMA Project Image

Proje Özeti:

SALEMA Projesi ile kritik hammaddelere olan dış bağımlılığın azaltılması için uygulanabilir, güvenilir ve uygun maliyetli çözümlerin üretilmesi konu alınmaktadır. SALEMA, elektrikli araçlarda gerekli olan yüksek performanslı alüminyum alaşımlarının, Kritik Ham Maddeler (Critical Raw Materials) yerine ikame element kullanımı ile sentezlenmesini hedeflemektedir. Ayrıca, alaşım üretiminde hurda alüminyum kullanımının arttırılmasına bağlı olarak döngüsel ekonomi ilkelerini gerçekleştirebilmek projenin ana hedeflerindendir.

Projeden Beklenen Bilimsel Çıktılar:

  1. CRM yerine alternatif alaşım sistemi geliştirilmesi
  2. Kısmi geri dönüşümlü alaşım geliştirilmesi
  3. Alüminyum alaşımlarında empüritelerin zararlı etkilerinin azaltılması
  4. Yeni alaşım sistemlerinin performanslarının değerlendrilmesi
  5. Dönüşüm proseslerinin modellenmesi
  6. Hurda kontrol ve sınıflandırma teknolojisinin oluşturulması
  7. Yeni alaşımların endüstriyel olarak doğrulanması

Projenin Hedef Grubu:

Otomotiv Endüstrisi

Küresel Ölçekli Sorunlarla Mücadelede Önemi:

Avrupa Yeşil Mutabakat yaklaşımı kapsamında otomotiv endüstrisinde var olan iki zorluk olan hafif yapıların geliştirilmesi ve bu yapıların geliştirilirken Avrupa’nın dış bağımlılığının ithalat olarak azaltılması konularının tek bir sistem ile çözmek için kurgulanan SALEMA, otomotiv sektörünü ve alüminyum işleme endüstrisini CRM'ye bağımlı olmaktan koruyan yüksek performanslı alüminyum konseptleri geliştirerek bu dar boğazlara çözümler sunmaktadır.

Bilimsel/Sosyal/Ekonomik İnovatif Katkı

SALEMA'nın birincil amacı, CRM'ye bağımlı olmayan bir alüminyum endüstriyel ekosistemi göstermektir. Bu, birincil CRM'leri alternatif ve yaygın olarak bulunan unsurlarla ve yerel hurdaya gömülü kaynaklarla değiştirerek başarılacaktır. Alaşım tasarımı, üretimi ve dönüşümünden hurda bertarafına kadar tüm adımları içeren SALEMA, döngüsel bir ekonomi modelini doğrulayarak ve uygulayarak, Avrupa'nın en önemli ekonomi sektörlerinde önerilen çözümlerin fizibilitesini gösterecek: genel olarak otomotiv endüstrisi ve elektrikli araç (EV) özelinde çalışmalarını sürdürecektir.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

SALEMA projesi ile geliştirilen çözümler sayesinde yeşil mutabakat kapsamında alternatif hammadde kullanımına bağlı çevreci teknolojilerin alüminyum endüstrisinde yaygınlaştırılması ile Türkiye’nin alüminyum endüstrisinde küresel düzeyde teknoloji kullanımı ile verimlilik sağlanacaktır. Elde edilen bilgi birikimi ve tecrübe ile geliştirilen teknolojinin farklı kullanım alanlarında yaygınlaştırılması ile daha çevreci ve ekonomik üretim yapılması sağlanacaktır.

salema-project-image

Kritik hammadde, ikame, alüminyum alaşımı, elektrikli araç, değer zinciri, döngüsel ekonomi

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı,

Proje kapsamında geliştirilecek teknolojinin yapı taşları oluşturulan yapılan iş birlikleri sayesinde projede görev alan çalışanların Avrupa Birliği standartlarında proje yürütme yetisi kazanması ve projenin teknik know-how ını sağlamaları beklenmektedir. Proje çıktılarının doğrulanması adımında yeşil mutabakat bilinci geliştirilerek teknolojinin kullanımı ve yaygınlaştırılması sonrasında yeni istihdamların ortaya çıkabileceği öngörülmektedir.

Projenin diğer ortakları ile ilgili bilgiler

Proje konsorsiyumunda 6 ülkeden 16 partner yer almaktadır. İspanyol araştırma enstitüsü olan EURECAT projeyi koordine etmekte ve malzeme geliştirme adımlarında görev almaktadır. GESTAMP, hot stamping teknolojisinde SALEMA çözümlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. IMN hurda malzemenin alaşıma etkisini inceleyecektir. UNIPD, alaşım geliştirme ve standartlaştırma görevlerini üstlenmektedir. ASAS, SALEMA çözümlerinin ekstrüzyon alanında geliştirilmesi için çalışmalar yapacaktır. RHEIN, mevcut çözümlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması için görev alacaktır. COMET, hurda karakterizasyonu ve ayırma sistemlerinin geliştirilmesi görevinde yer almaktadır. ULIEGE, 3D taşıyıcı bantların geliştirilmesi ve robotik çalışmaların gerçekleştirilmesini yönetecektir. CRF ve FORD, final ürün validasyonu adımında yer almaktadır. SLIM, yüksek miktarda hurda ihtiva eden alaşımların haddelenmesi ve FAGOR, yüksek hurda ihtiva eden alaşımların yüksek basınçlı dökümü üzerine çalışmalar gerçekleştirecektir. ENDUR, yüksek ve düşük basınçlı döküm kalıplarının SALEMA teknolojine uygun geliştirilmesinden sorumlu olacaktır.

BAŞARI HİKAYELERİ